BlogBlog

DBE spółką akcyjną

Dnia 11.05.2017 roku odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników DBE. Zgromadzenie podjęło uchwałę o przekształceniu spółki DBE w spółkę akcyjną.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje