BlogBlog

Emisja akcji DB Energy SA zakończona sukcesem

DB Energy zakończyło emisję akcji serii C w ramach oferty prywatnej. W wyniku emisji spółka pozyskała 3,26 mln zł.

Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na dalszy dynamiczny rozwój spółki, w szczególności w obszarze inwestycji w modelu ESCO, ekspansję zagraniczną oraz rozwój innowacyjnego systemu DiagSys. Emisja akcji związana była także z procesem debiutu Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 2,4 bln zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 3,9 TWh i oszczędzać rocznie ponad 708 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje