BlogBlog

V przetarg na białe certyfikaty

W połowie września 2016 r. prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, dla których wydane zostaną białe certyfikaty. To był ostatni moment na ubieganie się o certyfikaty wg zasad ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15. kwietnia 2011!

DBE jest liderem branży, w obszarze pozyskiwania dla Klientów tzw. Białych Certyfikatów. Rok 2016 upłynał nam na pozyskiwaniu ciekawych inwestycji energooszczednych i firm, które je realizowały. Takim klientom DBE mogła zaoferować przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej (AEE) przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (PSPEE) i pozyskać dla nich Białe Certyfikaty. Usługi te świadczone są głównie w oparciu o success fee. Dodatkowo w 2016 roku nastąpiło rozliczenie 4 przetargu na Białe Certyfikaty.

W wyniku tych działań DBE:

  • pozyskała dla swoich klientów Białe Certyfikaty o wartości ok. 77 tys toe (tony oleju ekwiwalentnego) o szacowanej wartości rynkowej ok. 75 mln zł, co stanowiło 18% wszystkich certyfikatów przyznanych przez Urząd Regukacji Energetyki (URE) odbiorcom końcowym w IV przetargu,
  • złożyła do V przetargu URE wnioski na około 350 tys. toe o oczekiwanej wartości rynkowej przekraczającej 350 mln zł, co czyni ze spółki lidera rynku BC.
dr inż. Piotr Danielski
wiceprezes, CTO, DB Energy

Specjalista w zakresie efektywności energetycznej z doświadczeniem w wielu branżach, kierownik projektu ponad 100 audytów efektywności energetycznej, autor wielu opracowań i publikacji. Szef zespołu efektywności energetycznej Izby Energetyki Przemysłowej oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje