BlogBlog

Zagregowane wyniki audytów

Rośniemy! Właśnie dokonaliśmy podsumowania wyników naszych działań za ostatnie lata.

Wynika z tego, że dokonaliśmy dla naszych klientów wiele dobrego. Zagregowane dane przedstawia poniższa tabela:

Redukcja zużycia energii [MWh] Białe Certyfikaty [toe] Oszczędności [zł/rok] Wartość inwestycji  [zł] Okres zwrotu [lata]
1 981 349,027 403 892,847 308 769 919,99 1 202 239 061,89 3,9

Powyższe dane do podsumowanie koncepcji projektowych modernizacji energochłonych opracowanych w ostatnich latach i przygotowane na ich podstawie wnioski o Białe Certyfikaty.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje