AudytyAudyty

Znamy się na audytach

Pracujemy z energią

Audyt należy rozumieć, jako narzędzie, pozwalające sprawdzić aktualne możliwości podniesienia sprawności wykorzystania energii w przedsiębiorstwie. Dzięki doświadczonemu zespołowi inżynierów oraz własnemu działowi badań i rozwoju uzyskujemy znaczące zmniejszenie zużycia energii w średnim i dużym przemyśle, przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników produkcyjnych na niezmienionym poziomie, a także przy zachowaniu jakości i pewności zasilania.

Dotąd zrealizowaliśmy ponad 300 audytów dla firm przemysłowych wszystkich branż o szacunkowym koszcie modernizacji na poziomie 2,4 mld zł, redukując zużycie energii o ponad 3,9 TWh, uzyskując roczne oszczędności przekraczające 708 mln zł, składając wnioski o białe certyfikaty o wartości ponad 400 mln zł, pracując również dla Klientów o rozproszonych lokalizacjach. Wykonujemy wszystkie rodzaje audytów dotyczących efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 2,4 bln zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 3,9 TWh i oszczędzać rocznie ponad 708 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje