Audyty

Od 2010 roku realizujemy z sukcesami audyty efektywności energetycznej, w średnim i dużym przemyśle, osiągając znaczące zmniejszenie zużycia energii u naszych klientów. Redukujemy koszty energii, przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników produkcyjnych na niezmienionym poziomie, a także przy zachowaniu jakości i pewności zasilania. Opracowaliśmy do tej pory ponad 300 audytów firm przemysłowych ze wszystkich branż.

Zrealizowalismy audyty i projekty:

  • o szacunkowym koszcie wdrażanych modernizacji ok. 2,4 mld zł,
  • uzyskując redukcję zużycia energii przekraczającą 3,9 TWh,
  • uzyskując średnioroczne oszczędności energii na poziomie ok. 708 mln zł,
  • składając wnioski na białe certyfikaty o wartości ponad 403 tys. toe (ich wartość rynkowa to ponad 400 mln zł),
  • w tym projekty dla Klientów o rozproszonych lokalizacjach, nawet do 5000 obiektów/lokalizacji.

Narzędzie, jakim jest audyt, należy rozumieć, jako doskonały sposób sprawdzenia aktualnych możliwości podniesienia sprawności wykorzystania energii w przedsiębiorstwie.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Zgodnie z definicją ustawy oznacza procedurę, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków, lub instalację przemysłową, lub handlową, lub usługę oraz określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie opłacalnej oszczędności energii.

Więcej

Audyt źródeł energii

Opracowanie ma na celu szczegółowe zidentyfikowanie możliwości wdrożenia działań/modernizacji prowadzących do ograniczenia zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie (energia elektryczna, węgiel, gaz, ciepło sieciowe) poprzez podniesienie sprawności pozyskania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu, jak i redukcję strat oraz kosztów paliw.

Więcej

Audyt elektroenergetyczny

Opracowanie obejmuje przygotowanie koncepcji optymalizacji zużycia energii elektrycznej w wewnętrznych sieciach przesyłowych. Poprzez szczegółowe pomiary, z wykorzystaniem specjalistycznych mierników, wyznaczony zostanie rozpływ mocy, który umożliwi zbudowanie bazowego profilu zużycia energii elektrycznej na granicy bilansowej zakładu/sieci.

Więcej

Audyt energetyczny budynków i sieci

Analizy prowadzone w tym obszarze obejmują badanie strat instalacji rozprowadzenia ciepła oraz chłodu na terenie zakładu. Badania bazują na szczegółowych pomiarach parametrów przepływu pary i wody (gorącej, zimnej). Na czas realizacji prac zakładane są na instalacjach odpowiednie przepływomierze (bezinwazyjne lub zanurzeniowe dla pary) oraz wykonywane są pomiary sprawności wymienników oraz pomiary termowizyjne rurociągów.

Więcej

Audyt procesów technologicznych

Opracowanie obejmuje analizę możliwości redukcji zapotrzebowania na media (energia elektryczna, ciepło, woda chłodząca, woda lodowa, sprężone powietrze) przez procesowe urządzenia odbiorcze. Analizowana jest praca maszyn technologicznych takich jak: pompy, wentylatory i silniki elektryczne, a także urządzenia specyficzne dla danej branży, takie jak pasteryzatory, młyny, prasy, linie odlewnicze itp.

Więcej

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z naszym konsultantem
(71) 337 13 25

Poniedziałek - Piątek
w godzinach 8-16