AudytyAudyty

Audyt elektroenergetyczny

Audyt elektroenergetyczny to analiza możliwości redukcji zużycia energii przez urządzenia i instalacje elektryczne pracujące w obiektach. Wśród urządzeń podlegających badaniom wymienić można: transformatory, silniki, pompy, sieci elektroenergetyczne, instalacje sprężonego powietrza wraz z układami zasilania oraz oświetlenie.

Opracowanie obejmuje przygotowanie koncepcji optymalizacji zużycia energii elektrycznej w wewnętrznych sieciach przesyłowych. Poprzez szczegółowe pomiary, z wykorzystaniem specjalistycznych mierników, wyznaczony zostaje rozpływ mocy, który umożliwia zbudowanie bazowego profilu zużycia energii elektrycznej na granicy bilansowej zakładu/sieci oraz pozwala wskazać punkty o podwyższonym poziomie energochłonności, punkty o obniżonej jakości energii, a także okreslić występowanie strat układu rozdzielczego.

Zakres badań i analiz:

 • analiza pracy układu zasilania z uwzględnieniem aktualnego rozpływu mocy na poszczególne odbiory,
 • analiza układu wytwarzania sprężonego powietrza,
 • analiza układów wentylacji i klimatyzacji (sterowanie i regulacja),
 • analiza systemów odciągowych nad stanowiskami (sterowanie i regulacja),
 • analiza strat na poszczególnych elementach układu rozdzielczego,
 • analiza sprawności transformatorów (pomiary ruchowe sprawności),
 • analiza stanu technicznego rozdzielnic wraz z badaniem termowizyjnym,
 • analiza bezpieczeństwa energetycznego pracy instalacji (w tym pewność zasilania),
 • analiza instalacji oświetleniowej.

Pomiary dla tego zakresu:

 • pomiary strat transformatorów,
 • pomiary efektywności sprężarek powietrza oraz nieszczelności instalacji sprężonego powietrza (z użyciem przepływomierza sprężonego powietrza),
 • pomiary elektryczne procesowych układów napędowych,
 • pomiary zużycia energii i natężenia oświetlenia,
 • pomiary rozpływu mocy oraz jakości energii elektrycznej.

Opracowanie podsumowane jest efektami ekonomicznymi wdrożenia zmian, prezentując szacowany koszt realizacji zalecanych modernizacji oraz oszczędności wynikające z eksploatacji zmodernizowanego układu.

Rodzaje modernizacji jakie zostały wdrożone do dziś przez DB Energy:

Rodzaje modernizacji Redukcja zużycia energii [MWh] Białe Certyfikaty [toe] Oszczędności [zł/rok] Koszty wdrożenia [zł] Okrez zwrotu [lata]
modernizacja instalacji sprężonego powietrza 13 049,152 1 060,544 4 278 759,05 5 969 806,23 1,4
modernizacja napędów (wentylatorów, pomp itp.) 4 950,759 711,937 1 302 807,54 3 455 042,36 2,7
modernizacja oświetlenia 53 826,401 12 933,444 15 973 143,59 55 077 777,66 3,4
modernizacja sprężarkowni 7 664,873 670,480 2 817 980,36 5 932 578,50 2,1
poprawa gospodarki mocą bierną 895,426 238,244 6 225 413,94 12 171 009,06 2,0
modernizacja stacji transformatorów i układów rozdzielczych 12 854,333 2 098,380 6 326 515,29 11 150 310,23 1,8
inne 1 216,506 533 072,71 958 766,60 1,8
SUMA 94 457,450 17 713,029 37 457 692,49 94 715 290,64 2,5

Łącznie, w wyniku realizacji zaleceń audytowych w obszarze elektroenergetycznym, klienci DBE zredukowali zuzycie energii o ok. 94 GWh, osiągając średnie roczne oszczędności na poziomie ponad 37 mln zł. Łączny okres zwrotu obejmujący wszystkie inwestycje niewiele przekroczył okres 2,5 lat.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 2,4 bln zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 3,9 TWh i oszczędzać rocznie ponad 708 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje