AudytyAudyty

Audyt budynków i sieci

Audyt energetyczny budynków i sieci jest jednym z podstawowych badań, które inwestorzy zlecają na etapie oceny termoizolacji budynków oraz oceny dystrybucji mediów na terenie zakładu, przed przystąpieniem do modernizacji budynków. Audyt ten niezbędny jest w przypadku podwyższonych kosztów zaopatrzenia budynków w ciepło lub przygotowania do termomodernizacji z wykorzystaniem środków unijnych. Opracowanie to dostarcza informacji o możliwej redukcji zapotrzebowania na energię oraz spodziewanych kosztach przeprowadzenia termomodernizacji.

Celem badania jest zwerfykowanie kosztów zaopatrzenia w ciepło i chłód. W szczególności badaniu podlegają straty instalacji rozprowadzenia ciepła oraz chłodu na terenie zakładu.

Badania bazują na szczegółowych pomiarach parametrów przepływu pary i wody (gorącej, zimnej). Na czas realizacji prac zakładane są na instalacjach odpowiednie przepływomierze (bezinwazyjne lub zanurzeniowe dla pary) oraz wykonywane są pomiary sprawności wymienników oraz pomiary termowizyjne rurociągów. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów przygotowana zostaje koncepcja projektowa, w zakresie modernizacji skorupy budynków, izolacji rurociągów wodnych i powietrznych, w zakresie transportu ciepła między źródłami i odbiornikami. Dodatkowo oceniony zostaje stan techniczny przegród zewnętrznych budynków oraz wyznaczone zostają straty energii przez te przegrody.

Z uwagi na duże różnice pomiędzy warunkami normatywnymi i rzeczywistością, przeprowadzony audyt jest doskonałym narzędziem weryfikacji opłacalności stosowania wielu technologii termoizolacyjnych

Zakres badań i analiz:

  • analiza stanu przegród zewnętrznych obiektów,
  • analiza stanu termoizolacji rur,
  • analiza sprawności wymienników,
  • analiza możliwości optymalizacji przepływów lub średnic rurociągów ciepła i chłodu.

Pomiary dla tego zakresu:

  • pomiary termowizyjne,
  • pomiary temperatury,
  • pomiar rzeczywistego współczynnika przenikalności cieplnej przegród (w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych),
  • pomiary przepływów w rurociągach.

Audyt podsumowany jest efektami ekonomicznymi wdrożenia zmian, prezentując przybliżony koszt realizacji zaleceń oraz oszczędności wynikające z eksploatacji zmodernizowanego układu.

Rodzaje modernizacji jakie zostały wdrożone do dziś przez DB Energy:

Rodzaje modernizacji Redukcja zużycia energii [MWh] Białe Certyfikaty [toe] Oszczędności [zł/rok] Koszty wdrożenia [zł] Okres zwrotu [lata]
modernizacja wentylacji 3 768,281 454 946,82 1 960 387,20 4,3
poprawa izolacji rurociągów 63 814,984 10 076,572 5 157 398,34 6 747 571,78 1,3
termomodernizacja 36 361,076 3 423,815 6 430 970,65 33 122 621,85 5,2
modernizacja bram i przejść 2 921,407 441 420,55 1 392 230,00 3,2
inne 31,122 2 820,05 12 000,00 4,3
SUMA 106 896,870 13 500,387 12 487 574,42 43 234 810,83 3,5

Łącznie, w wyniku realizacji zaleceń audytowych w obszarze budynków i sieci, klienci DBE zredukowali zuzycie energii o ok. 106 GWh, osiągając średnie roczne oszczędności na poziomie prawie 12,5 mln zł. Łączny okres zwrotu obejmujący wszystkie inwestycje niewiele przekroczył okres 3,5 lat.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 2,4 bln zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 3,9 TWh i oszczędzać rocznie ponad 708 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje