AudytyAudyty

Audyt procesów technologicznych

Audyt procesu technologicznego jest jednym z najtrudniejszych do zdefiniowania, wśród wszystkich obszarów audytowych, ze względu na mnogość różnych procesów technologicznych spotykanych w przedsiębiorstwach. Każdy proces technologiczny wykorzystuje jednak media energetyczne i w każdym procesie technologicznym stosowane są układy regulacyjne, i układy dostarczające media do procesu. To one, w ramach audytu procesów technologicznych, są źródłem wiedzy na temat możliwych oszczędności energii i potencjału optymalizacji.

Opracowanie obejmuje analizę możliwości redukcji zapotrzebowania na media (energia elektryczna, ciepło, woda chłodząca, woda lodowa, sprężone powietrze) przez urządzenia odbiorcze pracujące w instalacji procesowej. W ramach audytu przeanalizowana zostaje praca maszyn technologicznych takich jak:

 • maszyny procesowe (np. młyny, pasteryzatory, kalcynatory, granulatory, suszarnie),
 • wymienniki,
 • pompy,
 • wentylatory,
 • silniki elektryczne pracujące w procesie.

Przeanalizowane i zmierzone zostają możliwości zastosowania odzysków ciepła oraz innych mediów z instalacji technologicznych, łącznie z możliwością ich zagospodarowania. W ramach audytu zaproponowane zostaną energooszczędne rozwiązania techniczne, obliczone zostaną parametry odzyskiwanego medium, przedstawiona zostanie koncepcja jego zagospodarowania wraz z kalkulacją realnej efektywności inwestycji. 

Zakres badań i analiz:

 • analiza pracy urządzeń procesowych z bilansem zapotrzebowania na energię elektryczną, powietrze, ciepło i chłód, 
 • analiza wybranych układów napędowych (układ napędowy stanowi silnik, przekładania i maszyna wykonawczwa wraz z układem regulacji),
 • analiza instalacji dostarczających media do procesu wraz z propozycjami optymalizacji.

 Pomiary dla części audytu procesów technologicznych:

 • pomiary realnych przepływów ciepła, chłodu, powietrza i energii elektrycznej w procesie technologicznym,
 • pomiary układów napędowych, sprawności pomp i układów regulacji,
 • pomiary zużycia sprężonego powietrza.

Opracowanie zostanie podsumowane efektami ekonomicznymi wdrożenia zmian, prezentując przybliżony koszt realizacji zaleceń oraz oszczędności wynikające z eksploatacji zmodernizowanego układu.

Rodzaje modernizacji jakie zostały wdrożone do dziś przez DB Energy:

Rodzaje modernizacji Redukcja zużycia energii [MWh] Białe Certyfikaty [toe] Oszczędności [zł/rok] Koszty wdrożenia [zł] Okres zwrotu [lata]
modernizacja instalacji sprężonego powietrza w obrębie ciągu technologicznego 1 821,880 73,946 517 706,85 597 000,00 1,2
modernizacja maszyn procesowych 317 758,323 85 219,860 51 866 453,97 301 222 653,88 5,8
modernizacja napędów procesowych 16 896,863 101,906 4 840 636,11 4 375 707,13 0,9
modernizacja oświetlenia w obszarze procesu technologicznego 315,417 127 633,81 128 248,00 1,0
modernizacja systemu odpylania i wentylacji 9 044,642 3 878 981,79 7 179 283,40 1,9
odzyski ciepła z maszyn i instalacji procesowych 82 991,092 6 563,872 11 179 642,51 16 672 659,78 1,5
inne 9 851,676 2 385 259,99 4 940 771,23 2,1
SUMA 438 679,893 91 959,584 74 796 315,02 335 116 323,42 4,5

Łącznie, w wyniku realizacji zaleceń audytowych w obszarze procesu technologicznego, klienci DBE zredukowali zuzycie energii o ok. 438 GWh, osiągając średnie roczne oszczędności na poziomie prawie 75 mln zł. Łączny okres zwrotu obejmujący wszystkie inwestycje to zaledwie 4,5 lat.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 2,4 bln zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 3,9 TWh i oszczędzać rocznie ponad 708 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje