Odzysk ciepła dla firmy. Dlaczego warto zainwestować?

To świetny sposób na posiadanie darmowego źródła ciepła i uzyskanie znacznych oszczędności. Na czym polega odzysk ciepła w przemyśle?

Odzysk ciepła dla firmy. Dlaczego warto zainwestować?

Czym są odzyski ciepła? 

To usługa polegająca na ponownym wykorzystaniu energii odpadowej z urządzeń – np. turbin, sprężarek, silników, sterylizatorów itp. czy procesów przemysłowych. Pozwala to ograniczać pobór energii z zewnętrznych źródeł i przy tym redukować emisję dwutlenku węgla. Energią pozyskiwaną z odzysków ciepła można zasilać instalacje CO, CWU, systemy wentylacyjne i procesy technologiczne. 

Podstawowe sposoby na odzyskiwanie ciepła to rekuperacja, recyrkulacja i regeneracja. Na wprowadzeniu odzysków ciepła najbardziej zyskają zakłady przemysłowe używające w produkcji duże ilości ciepła, energii elektrycznej i wody. 

Dlaczego warto stosować odzyski ciepła? 

Zastosowanie instalacji pozwala obniżyć wskaźniki energochłonności produkcji i tym samym uzyskać większą niezależność od cen energii z sieci. Możliwe jest także uniknięcie kosztów zmiennych produkcji, w tym opłaty mocowej.  

Wprowadzenie odzysków ciepła pozwala ograniczyć emisję CO2, a co za tym idzie – budować wizerunek firmy jako odpowiedzialnej i proekologicznej. Pomyślne zastosowanie nowej technologii umożliwia również uzyskanie dodatkowego finansowania w postaci białych certyfikatów. Modernizacja może także wpłynąć na komfort pracy dzięki obniżeniu temperatury otoczenia oraz poprawić sprawność źródeł ciepła. 

Finansowanie 

Firmy zainteresowane odzyskami ciepła mogą liczyć na realizację inwestycji w modelu ESCO. Wówczas pokrywamy 100% kosztów z własnych środków. Spłata zobowiązania następuje z wypracowanych oszczędności w określonym w umowie podziałem między zakładem a nami. Dzięki temu inwestycja jest pozabilansowa, a firma wciąż ma wolne środki na podejmowanie innych działań. 

Efekty 

Dla klienta zajmującego się wytwarzaniem materiałów drewnopodobnych przeprowadziliśmy modernizację, w ramach której zastosowaliśmy odzysk ciepła. Aby pokryć potrzeby energetyczne zainstalowanej niskotemperaturowej podsuszarni, zagospodarowaliśmy ciepło odpadowe z procesu produkcyjnego.  

W ten sposób znacząco ograniczyliśmy zużycie gazu ziemnego. Zmniejszyliśmy zużycie energii finalnej o ponad 106 tys. MWh, co dało oszczędności na poziomie 9,6 mln zł. Okres zwrotu z inwestycji wyniósł jedynie 4 lata. Wskutek inwestycji udało się zmniejszyć emisję CO2 o ok. 40 ton. 

Więcej o efektach z wprowadzenia odzysków ciepła przeczytacie w naszej zakładce Realizacje.