FinansowanieFinansowanie

Inwestycje energooszczędne bywają kapitałochłonne i wymagają finansowania. Nawet jeśli oszczędności są duże, a okresy zwrotu krótkie, to i tak w pierwszym etapie musimy przeznaczyć (często spore) środki finansowe na realizację inwestycji. Dokładny, bazujący na pomiarach audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia (AEE) i przygotowana w nim pełna koncepcja projektowa inwestycji ułatwia pozyskanie środków finansowych na jej realizację (czy to z dotacji, czy ze środków dłużnych).

Rozwinięciem audytu energetycznego przedsiębiorstwa (EED) jest audyt efektywności energetycznej (AEE) przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (PSPEE), wskazanego do realizacji w audycie EED. To taki audyt staje się podstawą uzyskania Białego Certyfikatu (BC). Efektem audytu AEE jest pełna kocepcja projektowa przeprowadzenia inwestycji energooszczędnej, na bazie której przygotowywana jest oferta finansowania w oparciu o kontrakty Energy Performance Contracts (EPC). Taki model inwestycyjny nazywany jest często modelem ESCO (Energy Saving Company), gdyż to trzecia strona, zazwyczaj specjalistyczna firma audytorska (ESCO, którą w tym wypadku jest DBE), realizuje i finansuje inwestycję energooszczędną.

Audyt AEE jest też podstawą ubiegania się o dotacje, w tym w ramach programów UE, krajowych i regionalnych.

Grafika przedstawia ten model inwestycyjny w przystępnej formie:

DBE Article

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 2,4 bln zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 3,9 TWh i oszczędzać rocznie ponad 708 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje