RealizacjeRealizacje

Optymalizacja sytemu odpylania

W zakładzie branży drzewnej, w miejscach gdzie występuje duże zapylenie, zainstalowano system odpylania, w celu zmniejszenia stężenia pyłu na stanowiskach roboczych. W trakcie prac audytowych stwierdzono, że system nie działa efektywnie.

System odpylania i wentylacji stanowi spójną całość, odbiera nieczystości z maszyn produkcyjnych oraz w niektórych przypadkach dostarcza czyste powietrza na hale produkcyjne.

W trakcie audytu stwierdzono, że system odpylający pracuje ze 100% wydajnością, pomimo nie obsadzenia wszystkich stanowisk pracy. System odpylania często pracował nie w pełni obciążony. Mieliśmy więc do czynienia, z bezużyteczną pracą maszyn elektrycznych i niepotrzebnym zużyciu energii, a co za tym idzie niepotrzebnymi kosztami. Audytor zaproponował instalację systemu sterowania prędkością obrotową silników odpylających wraz z czujnikami, przy klapach stanowiskowych lub pełne zautomatyzowanie klap. Zautomatyzowanie klap polegało na pneumatycznym otwieraniu i zamykaniu, gdy pracownik zaczyna i kończy pracę na stanowisku. Bardzo istotną rolę w systemie sterowania odgrywały czujniki mierzące przepływ, podciśnienie lub stopień zmniejszania się przekroju rurociągu na skutek zamykania klap stanowiskowych.

Stosując przemiennik częstotliwości do obniżenia prędkości obrotowej silników systemu odpylania, przyjmując godziny pracy jak w tygodniu pomiarowym, można zaoszczędzić rocznie około 3,38 GWh, co przekłada się na około 1,04 mln zł oszczedności. Koszt falownika, czujników oraz robocizny to wydatek około 3,25 mln zł.

dr inż. Piotr Danielski
wiceprezes, CTO, DB Energy

Specjalista w zakresie efektywności energetycznej z doświadczeniem w wielu branżach, kierownik projektu ponad 100 audytów efektywności energetycznej, autor wielu opracowań i publikacji. Szef zespołu efektywności energetycznej Izby Energetyki Przemysłowej oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje