Zeroemisyjność w praktyce – nasza droga od 7% do 60%

Zeroemisyjność i redukcję zużycia energii odmieniamy w naszej codziennej pracy przez wszystkie przypadki. Tym razem nie było inaczej. Nawiązaliśmy współpracę z klientem z branży chemii farmaceutycznej, który szukał możliwości ograniczenia energochłonności grupy swoich zakładów na terenie całej Europy. Na podstawie zidentyfikowanych możliwości ułożyliśmy mapę redukcji CO2, spełniającą założenia strategiczne korporacji. Efekt? Identyfikacja możliwości zmniejszenia energochłonności zakładu w Irlandii o około 60% w miejscu, gdzie zespół Klienta oszacował tę redukcję na 7%.

7 do 60 1

Pierwszy krok
Współpracę z Klientem rozpoczęliśmy od sformułowania najważniejszych problemów i założeń. Celem firmy było opracowanie mapy redukcji CO2, zmierzającej do zeroemisyjności zakładu. Lokalny zespół efektywności energetycznej ocenił możliwe redukcje zużycia energii w zakładzie w Irlandii na około 7%. Dzięki wspólnej pracy zespołu i inżynierów DB Energy udało się wytyczyć dla Klienta ścieżkę modernizacji infrastruktury zakładu, która następnie posłużyła jako mapa na drodze do zeroemisyjności.

Realizacja inwestycji
W zakładzie Klienta jednym z problemów było wdrażanie modernizacji w różnych częściach zakładu, które nie zawsze szły w parze z efektywnością. Z naszego doświadczenia wynika, że w wielu przypadkach zakłady starają się modernizować infrastrukturę, lecz unikają optymalizacji w procesach produkcyjnych. Czasem zdarza się, że przez brak odpowiedniej strategii działania mogą redukować zużycie w jednym miejscu, zaś w innym niwelować tę redukcję.

W obiekcie Klienta w Irlandii zaplanowaliśmy dokładną mapę drogową, która wskazywała optymalną kolejność wdrażania działań pod względem uzyskiwanej redukcji, zużycia energii, emisji CO2 oraz koniecznych do poniesienia kosztów:

7 do 60

Droga do neutralności klimatycznej wdrażana u naszego Klienta z branży farmaceutycznej, opracowana na bazie przeprowadzonych audytów.

Po wdrożeniu planu inwestycji zakładającego obniżenie zapotrzebowania na energię, przeprowadziliśmy kolejne kroki, mające na celu elektryfikację zakładu i zazielenienie źródeł energii. Kluczową inwestycją, z punktu widzenia energetycznego i technologicznego, była modernizacja spalarni odpadów, aby mogła spalać jednocześnie odpady słone i niesłone i budowa kotła odzysknicowego na tym układzie.

7 do 60 1

Członkowie działu inwestycji i automatyki DB Energy wraz z zespołem Klienta przy nowym kotle odzysknicowym.

Projekt został zakończony w marcu 2024 roku.

Efekty modernizacji

  • Całkowity koszt modernizacji zakładu: 16 milionów złotych
  • Całkowite roczne oszczędności energii: około 12 GWh – to około ¼ całego zużycia energii cieplnej w zakładzie
  • Okres zwrotu inwestycji: około 5,5 roku
  • Redukcja emisji dwutlenku węgla: 2172 tCO2
  • Dodatkowy budżet inwestycyjny, który skraca okres zwrotu do 2,5 roku: dopłata AENA w wysokości około 6 mln złotych

Dzięki tylko jednej modernizacji roczna emisja CO2 zmalała aż o 2 172 tony dwutlenku węgla. Taką samą ilość CO2 emituje objechanie świata samochodem 400 razy.

Powyższa inwestycja była ważna nie tylko ze względu na redukcję emisji dwutlenku węgla, ale również  ze względu na oszczędność zużycia gazu ziemnego. Przed modernizacją Klient wykorzystywał główną spalarnię do spalania odpadów niesłonych, a drugą (rezerwową) do spalania odpadów słonych. Dzięki wdrożonej przez nas inwestycji, w głównej spalarni będzie możliwość spalania obu typów odpadów. Druga spalarnia natomiast, będzie pełnić funkcję awaryjną, wykorzystywaną tylko podczas postoju remontowego lub prac konserwacyjnych głównej spalarni, co w konsekwencji doprowadzi do oszczędności w zużyciu gazu ziemnego i związanych z tym kosztów.

Korporacja zlecająca wykonanie inwestycji to duży gracz na rynku farmaceutycznym. Posiada oddziały na całym świecie, a w samej Irlandii zatrudnia ponad 1100 pracowników. Główny obszar działalności obiektu to produkcja aktywnych składników farmaceutycznych (API: Active Pharmaceutical Ingredients).

 

Pobierz case study tutaj
 
Download the case study here