SzkoleniaSzkolenia

Szkolimy w zakresie najnowszych możliwości z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przemyśle oraz zmianach w ustawodawstwie. Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty szkoleń, w zakresie której prezentujemy najnowszą wiedzę i dzielimy się naszym bogatym doświadczeniem praktycznym.

W trakcie szkoleń przekazujemy uczestnikom wiedzę umożliwiającą szybkie i łatwe wdrożenie w przedsiębiorstwie obowiązujących przepisów w zakresie efektywności energetycznej oraz przeprowadzenia podstawowego zakresu audytu energetycznego przedsiębiorstwa lub wdrożenia systemu zarządzania energią, zgodnie z obowiązującymi normami oraz Ustawą o Efektywności Energetycznej. Szkolenia uzupełniamy praktycznymi przykładami w zakresie pozyskania białych certyfikatów, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach (nowa ustawa) oraz bieżącej sprawozdawczości dla Urzędu Regulacji Energetyki.

W ramach prowadzonych przez nas szkoleń uczestnicy poznają:

  • zasady przygotowania dokumentacji związanej z umorzeniem obowiązku ustawowego w zakresie efektywności energetycznej,
  • zasady wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa lub wdrożenia odpowiednich systemów zarządzania energią zwalniających z obowiązku audytowego,
  • zasady wyboru sposobu wprowadzenia programu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie celem uzyskania 1,5% redukcji zapotrzebowania na energię,
  • kolejne etapy sprawdzania i weryfikacji podstawowych wskaźników efektywności w przedsiębiorstwie, celem wykazania osiąganych efektów.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 2,4 bln zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 3,9 TWh i oszczędzać rocznie ponad 708 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje