Image

Oferta Publiczna
do 415.000 nowych akcji serii D

Inwestycje energooszczędne, nowe zagraniczne rynki i działalność B+R filarami wzrostów dla DB Energy
Zapisy dla Inwestorów Detalicznych: 20-29 marca 2023 r. (do godz. 17:00)
Cena Maksymalna Akcji Oferowanych wynosi 29 zł.

Image

O grupie

Grupa kapitałowa DB Energy SA

jest liderem w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. Grupa realizuje kompleksowe projekty służące poprawie efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych. Swoimi usługami obejmuje całe spektrum działań, od identyfikacji oraz opracowania koncepcji technologicznych i studiów wykonalności, poprzez wykonawstwo i nadzór nad realizacją, do finansowania projektów włącznie. Usługi świadczy w modelu generalnego wykonawcy lub ESCO (Energy Saving Contract), partycypując w kolejnych latach w oszczędnościach zużycia energii pozyskiwanymi przez klientów dzięki realizacji takich projektów. W modelu ESCO, DB Energy SA finansuje inwestycje efektywności energetycznej wspólnie z partnerem – szwajcarskim funduszem SUSI Partners.

Grupa świadczy także usługi zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącego monitorowania instalacji przemysłowych i ich utrzymania w oparciu o autorskie urządzenia pomiarowe.

Image

DB Energy odnotowało 8,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2021/2022. Zysk operacyjny wyniósł 11,45 mln zł wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 12,20 mln zł, tj. 198% wzrost r/r wobec 4,09 mln zł w analogicznym okresie 2020/2021 roku. Marża EBITDA osiągnęła poziom 15,4%.

Kluczowe liczby

1 300

audytów przemysłowych

5 mld zł

wartości zaprojektowanych inwestycji

2 mld zł

wartość rocznych oszczędności generowanych przez zaprojektowane inwestycje

9 TWh

wartość rocznych oszczędności energii z zaprojektowanych inwestycji

650 mln zł

wartość wnioskowanych białych certyfikatów

Image

Cele emisyjne

 • Rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym realizacja projektów w modelu ESCO

  11 mln zł
 • Intensyfikacja działań związanych z internacjonalizacją

  2 mln zł
 • Kontynuacja prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej

  1 mln zł

Harmonogram

Data Wydarzenie
28 lutego 2023 r. Publikacja Prospektu (rozpoczęcie Oferty Publicznej)
20 – 29 marca 2023 r.
(29 marca zapisy do godz. 17.00)
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych
20 marca 2023 r. Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
30 marca 2023 r.
(do godz. 15.30)
Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
30 marca 2023 r. Ustalenie i opublikowanie:
 • ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
 • ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
 • Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych
31 marca - 4 kwietnia 2023 r.
(4 kwietnia zapisy do godz. 17.00)
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
5 kwietnia 2023 r.
(do godz. 24.00)
Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych
6 kwietnia 2023 r. Przydział Akcji Oferowanych
około 21 kwietnia 2023 r. Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych, którym przydzielone zostały Akcje Serii D
około 21 kwietnia 2023 r. Dopuszczenie Akcji Istniejących oraz Praw do Nowych Akcji oraz Nowych Akcji* do obrotu na GPW
około 21 kwietnia 2023 r. Ostatni dzień notowań Akcji Istniejących w alternatywnym systemie obrotu New Connect organizowanym przez GPW
około 24 kwietnia 2023 r. Zakładany pierwszy dzień notowań Akcji Serii B i C oraz PDA, na rynku równoległym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW
około 15 maja 2023 r. Zakładany pierwszy dzień notowań Nowych Akcji na rynku równoległym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW oraz rejestracji Akcji serii D w KRS), co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych pod tym samym kodem ISIN PLDBENR00017

* warunkowe dopuszczenie Nowych Akcji do obrotu na GPW (pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS)

Akcjonariat

Na datę prospektu

Image

Stan po
przeprowadzeniu oferty

Image
 • Piotr Danielski wieceprezes zarządu
 • Krzysztof Piontek prezes zarządu
 • Dominik Brach wieceprezes zarządu
 • Pozostali
 • Nowe akcje

Konsorcjum detaliczne

Image

Firma Inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie, Koordynator Oferty i wyłączny Prowadzący Księgę Popytu

Image

Firma inwestycyjna pełniąca rolę Współmenadżera Oferty Transzy Inwestorów Detalicznych

Lista Członków Konsorcjum Detalicznego:

 • Dom Maklerski Banku BPS S.A.
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Dom Maklerski BDM S.A.
 • Ipopema Securities S.A.
 • mBank S.A.
 • Trigon Dom Maklerski S.A.

Partner

Image

Doradca Prawny Spółki – Kancelaria SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń Spółka komandytowa

Czekaj

Czekaj