Protokół z wizji lokalnej dla instalacji PV

Dane przedsiębiorstwa
Podanie nazwy przedsiębiorstwa jest wymagane.
Podanie adresu jest wymagane.
Podanie miejscowości i kodu pocztowego jest wymagane.
Osoba do kontaktu
Podanie imienia i nazwiska jest wymagane.
Podanie stanowiska jest wymagane.
Podanie numeru telefonu jest wymagane.
Podanie adresu e-mail jest wymagane.
Dane projektowanej instalacji PV
Możliwości montażowe
Motaż na dachu
Typ dachu
Rodzaj pokrycia dachowego
Orientacja dachu
Dane doborowe wielkości instalacji PV
Inne dane
Czy budynek posiada łącze Internetu?
Sposób podłączenia falownika do Internetu
Zgody i oświadczenia
Wyrażenie zgody jest wymagane.
Wyrażenie zgody jest wymagane.
Oświadczenie jest wymagane.