Monitoring

Oferujemy kompleksową kontrolę bezawaryjnej i efektywnej pracy instalacji, maszyn i urządzeń. Instalacja zaprojektowanych i nadzorowanych przez naszych inżynierów systemów diagnostyki i monitoringu wraz z prawidłowo skonfigurowanymi raportami umożliwia utrzymanie parametrów pracy maszyn i urządzeń na optymalnym poziomie. W ramach monitoringu efektywności energetycznej proponujemy m.in. autorski system DiagSYS oraz obsługę procesu poprawy efektywności przedsiębiorstwa przez dedykowanego inżyniera DB Energy (Interim Energy Efficiency Manager - IEEM).

Co oferujemy?

Oferujemy przygotowanie pełnej koncepcji monitoringu maszyn i urządzeń, wraz z doborem sprzętu pomiarowego. Dzięki właściwie dobranemu opomiarowaniu i odpowiedniej analizie zgromadzonych danych, klient ma możliwość stałej kontroli efektywności energetycznej w swoim zakładzie. W ramach usługi:

oferujemy wszystkie pomiary wymagane w procesie podnoszenia efektywności energetycznej (m.in. pomiary elektryczne, fizykochemiczne, środowiskowe, pomiary przepływów cieczy i gazów)

oferujemy autorski innowacyjny system do diagnostyki predykcyjnej i kontroli efektywności energetycznej maszyn wirujących – DiagSys, bazujący na analizatorach pracy sieci opracowanych przez naszych inżynierów (APPS)

oferujemy wsparcie inżyniera dedykowanego przedsiębiorstwu – Interim Energy Efficiency Manager (IEEM)

szkolimy klienta jak korzystać ze zbieranych danych, jakich wskaźników używać dla oceny pracy maszyn i urządzeń oraz jakich metod używać do zarządzania pracą instalacji

na życzenie klienta dobieramy i instalujemy systemy monitoringu efektywności energetycznej oraz nadzorujemy pracę tych systemów, dostarczając gotowe instrukcje działań dla pracowników utrzymania ruchu

APPS – urządzenie pomiarowe przekazujące dane o pracy maszyn do systemu DiagSys

DiagSys

  • System do predykcyjnej diagnostyki i badania sprawności maszyn wirnikowych
  • Kontrola efektywności pracy urządzeń
  • Najlepszy sposób na zmniejszenie kosztów eksploatacji i konsekwencji awarii silników elektrycznych
  • Minimalizacja ryzyka uszkodzenia silnika i wykrywanie większości mechanicznych usterek w geometrii urządzenia

Interim Energy Efficiency Manager (IEEM)

  • Inżynier DB Energy pracujący u klienta
  • Dostęp do know how i wsparcie wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej DB Energy
  • Stały monitoring efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
  • Bieżąca identyfikacja projektów energooszczędnych
  • Wskazanie możliwości finansowania
  • Wsparcie w procesie realizacji inwestycji

DB Energy to

Kompleksowa obsługa procesu poprawy efektywności energetycznej, obejmująca projektowanie, finansowanie i realizację inwestycji energooszczędnych

Wyspecjalizowana kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze procesu poprawy efektywności energetycznej w przemyśle

Gwarancja redukcji zużycia energii – przy realizacji inwestycji z DB Energy

Wysoka skuteczność potwierdzona oszczędnościami klientów oraz przyznanymi certyfikatami efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) – przygotowaliśmy dokumentację dla pozyskania białych certyfikatów o wartości ponad 450 tys. toe, co czyni nas liderem tego rynku

Praktyczne rozwiązania – projekty dostosowane do profilu i oczekiwań klienta

Zaawansowana infrastruktura pomiarowa – wszystkie rodzaje pomiarów wymaganych w analizie efektywności, w tym autorski system DiagSYS