Strategie zeroemisyjne

Zmniejsz koszty energii i zadbaj o neutralność klimatyczną dzięki strategii zeroemisyjnej!

Strategie zeroemisyjne

Opracujemy kompleksowy plan redukcji emisji gazów cieplarnianych obejmujący:

  • receptę na maksymalną, fizyczną redukcję zużycia energii i emisji Twojej firmy poprzez poprawę efektywności energetycznej,
  • odnawialne źródła energii, które możemy zastosować w Twoim przedsiębiorstwie,
  • finansowe i prawne możliwości uzyskania zeroemisyjności.
Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, jaka strategia będzie dla Ciebie opłacalna
i przyniesie optymalne efekty dla Twojej firmy!

Na każdym etapie opracowania strategii uzyskania neutralności klimatycznej ściśle współpracujemy z Twoją firmą. Każdą strategię zeroemisyjną dzielimy na etapy wdrożenia:

Szybkie i opłacalne
inwestycje

Zdiagnozujemy, jakie inwestycje warto wdrożyć już dziś, aby szybko odnotować oszczędności i ograniczyć emisje gazów cieplarnianych.

Modernizacja źródeł
zasilania

Zaproponujemy konkretne modernizacje Twoich źródeł zasilania, które maksymalnie zredukują emisje w tym obszarze i przyniosą trwałe oszczędności.

Nowe źródła
i procesy

Zaproponujemy, w jakie odnawialne lub niskoemisyjne źródła energii najlepiej inwestować. Wskażemy, jak zmodernizować Twoje procesy technologiczne, aby maksymalnie zredukować emisyjność i osiągnąć trwałe oszczędności. Przeanalizujemy też możliwość zmiany paliw.

Metody prawne
i finansowe

Doradzimy, jak zrekompensować emisje, których fizycznie nie da się zredukować.

Image

Zredukujemy emisje gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę aktualne zmiany obowiązujące na rynku. Przygotujemy Twoją strategię, zaoferujemy jej wdrożenie wraz z finansowaniem w modelu ESCO, doradzimy w procesie realizacji, wdrażaj strategię – zwiększaj zyski i chroń klimat.

Co znajdziesz w opracowaniu?

Wizja i cel wdrożenia strategii zeroemisyjnej

Badanie i ocena śladu węglowego firmy

Analiza wymagań poszczególnych klientów, regulacji prawnych i dyrektyw, aktualnie dyskutowanych pakietów klimatycznych

Podsumowanie działań służących poprawie efektywności energetycznej i ograniczenia emisji z uwzględnieniem aktualnie procedowanych planów inwestycyjnych Twojej firmy:

  • przegląd używanych technologii
  • analiza dostępnych przeglądów energetycznych
  • przegląd rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej i redukcji emisji
  • podsumowanie

Mapa drogowa wdrożenia strategii zeroemisyjnej wraz z datami i zależnościami pomiędzy działaniami

Ocena skutków finansowych wdrożenia strategii zeroemisyjnej

Ocena granicznych dat podjęcia działań umożliwiających zmieszczenie się na wybranej ścieżce krytycznej realizacji strategii

Podsumowanie (syntetyczne ujęcie najważniejszych wniosków)

Sugestia zagadnień do prezentacji w materiałach marketingowych

Poznaj swój szczegółowy plan na osiągnięcie zeroemisyjności

Image

W strategii zeroemisyjnej znajdziesz nie tylko rekomendowane działania dla Twojej firmy, lecz także przewidywany czas realizacji, niezbędne nakłady i szacowany moment, w którym uzyskasz pierwsze oszczędności.

W zależności od Twoich potrzeb możemy sfinansować inwestycję w modelu ESCO, aktualizować strategię co kwartał lub co pół roku, uwzględniając prowadzone inwestycje lub konieczność zintensyfikowania prac nad redukcją emisji.

DB Energy

zapewni Twojej firmie optymalną strategię zeroemisyjną! Maksymalizuj swoje oszczędności i fizycznie redukuj emisje beznakładowo – DB Energy sfinansuje i wdroży Twoją strategię zeroemisyjną!

Jak działamy?

Case study: strategia zeroemisyjna

Droga do neutralności klimatycznej wdrażana u naszego klienta z branży farmaceutycznej,
opracowana na bazie przeprowadzonych audytów.

Strategie zeroemisyjne

Zrób krok w stronę realnej zeroemisyjności Twojego przedsiębiorstwa

Skontaktuj się z nami
Czekaj

Czekaj