Nasza działalność B+R

Doświadczenie w prowadzeniu projektów w obszarze B+R dla naszych klientów, skłoniło nas do rozwoju działu badawczego w DBE. W 2014 roku utworzyliśmy wewnętrzny dział badań i rozwoju, którego szefem został Przemysław Kurylas.

Zajmuje się przede wszystkim:

  • badaniami w zakresie efektywności energetycznej procesów technologicznych,
  • badaniami w zakresie diagnostyki maszyn i urządzeń (DiagSys).

DiagSys – system diagnostyki napędów

Znaczącym momentem w historii działu B+R było podpisanie 22 czerwca 2016 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowy o dofinansowanie prac w projekcie o nazwie:

„Opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki napędów (DiagSys) bazującego na elektrycznych pomiarach sygnałów charakterystycznych dla mechanicznych uszkodzeń elementów maszyn wirujących, wraz z wyspecjalizowanym analizatorem stanu pracy i sprawności maszyn (APPS 3)”.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach poddziałania 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Nr konkursu: 1/1.1.1/2015. Wartość projektu 5 974 021,85 zł. Wartość dofinansowania 3 727 676,11 zł.

Cel projektu

Celem naszego projektu jest opracowanie systemu, który umożliwi zdalną diagnostykę urządzeń napędowych w procesach przemysłowych. System będzie posiadał dwa podstawowe zadania:

  • kontrola pracy maszyn, zapobieganie i szybkie usuwanie awarii maszyn (koszty awarii to przeciętnie od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych za dzień przestoju średniego lub dużego przedsiębiorstwa w Polsce),
  • redukcja zużycia energii (przemysł to 41% zużycia energii elektrycznej na świecie, w Polsce – 24%, w przemyśle za 70% zużycia odpowiadają napędy – DiagSys redukuje zużycie o 0,9-7,5%).

Główne zalety systemu DiagSys

  • koszt systemu niższy niż koszt badań wibroakustycznych i termowizyjnych stosowanych obecnie,
  • prowadzenie stałych pomiarów on-line – monitoring pracy maszyn w trybie ciągłym,
  • wyeliminowanie konieczności interpretacji danych przez eksperta – inteligentna baza danych,
  • możliwość skorzystania z porady eksperta on-line,
  • możliwość integracji z automatyką urządzeń wykonawczych – kontrola sprawności procesu produkcyjnego.

Co więcej, nasz system diagnostyczny wykonuje pełen zakres badań wibroakustycznych na podstawie sygnałów prądowych, dając jednocześnie możliwość pełnego panowania nad kosztami pracy maszyn z uszkodzeniem. Jego instalacja podobna jest do instalacji analizatora jakości energii, może odbywać się z dala od badanej maszyny w torze zasilającym i nie wymaga ingerencji bezpośrednio w układ napędowy. Silne zorientowanie na funkcjonalność powoduje, że urządzenie będzie proste w obsłudze i intuicyjne niemal dla każdego. Dodatkowo, przenośna forma powoduje, że możliwe będzie wykorzystanie urządzenia do kontroli kilku maszyn jednocześnie.

Baza danych, z którą łączy się urządzenie przeprowadzając diagnostykę, posiada miliony wpisów różnych spotkanych w przemyśle awarii, co powoduje, że analizator nie musi się "uczyć" urządzenia, które diagnozuje pracując na trendzie zmian – jest w stanie wydać rekomendację w zakresie czynności eksploatacyjnych nawet dla maszyn, które analizowane są po raz pierwszy.