B+RB+R

Doświadczenie w prowadzeniu projektów w obszarze B+R dla naszych klientów, skłoniło nas do rozwoju działu badawczego w DBE. W 2014 roku utworzyliśmy wewnętrzny dział badań i rozwoju, którego szefem został Przemysław Kurylas, a który zajmuje się głównie: pracami rozwojowymi w dziedzinie metrologii elektronicznej, badaniami w zakresie efektywności energetycznej procesów technologicznych, badaniami w zakresie diagnostyki maszyn i urządzeń (DiagSys).

Znaczącym momentem w historii działu B+R było podpisanie 22 czerwca 2016 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowy o dofinansowanie prac w projekcie o nazwie "Opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki napędów (DiagSys) bazującego na elektrycznych pomiarach sygnałów charakterystycznych dla mechanicznych uszkodzeń elementów maszyn wirujących, wraz z wyspecjalizowanym analizatorem stanu pracy i sprawności maszyn (APPS 3)".

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach poddziałania 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Nr konkursu: 1/1.1.1/2015. Wartość projektu 5 974 021,85 zł. Wartość dofinansowania 3 727 676,11 zł.

W ramach prac B+R zostanie opracowany nowy produkt służący do diagnostyki maszyn wirujących (silników i całych układów napędowych) używanych w przemysłowych procesach produkcyjnych (system DiagSys), który bazował będzie na wykorzystaniu pomiarów elektroenergetycznych oraz dostępie on-line do eksperckiej bazy danych.

Diagnostyka maszyn wirujących to zagadnienie istotne z punktu widzenia:

 • ciągłości pracy,
 • kosztów przestojów,
 • ryzyka utraty rynków i kontrahentów w wyniku przestojów nieplanowanych,
 • kosztów usuwania awarii i remontów,
 • zużycia energii przez nieprawidłowo pracujące maszyny,
 • środowiska naturalnego – gdyż kontrola efektywności pracy maszyn to mniejsze emisje i czystsze środowisko,
 • kosztów samej diagnostyki.

Celem naszego projektu jest opracowanie systemu, który umożliwi zdalną diagnostykę urządzeń napędowych w procesach przemysłowych. System bedzie posiadał dwa podstawowe zadania:

 • kontrola pracy maszyn, zapobieganie i szybkie usuwanie awarii maszyn (koszty awarii to przeciętnie od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych za dzień przestoju średniego lub dużego przedsiębiorstwa w Polsce),
 • redukcja zużycia energii (przemysł to 41% zużycia ee na świecie, w Polsce przemysł to 24% zużycia ee i rośnie, w przemyśle za 70% zużycia ee odpowiadają napędy – DiagSys redukuje zużycie o 0,9-7,5%).

Podstawowe zalety systemu DiagSys to:

 • koszt systemu niższy niż koszt badań wibroakustycznych i termowizyjnych stosowanych obecnie,
 • prowadzenie stałych pomiarów on-line – monitoring pracy maszyn w trybie ciągłym,
 • wyeliminowanie konieczności interpretacji danych przez eksperta – inteligentna baza danych,
 • możliwość skorzystania z porady eksperta on-line,
 • możliwość integracji z automatyką urządzeń wykonawczych – kontrola sprawności procesu produkcyjnego.

Zasada działania urządzenia opiera się na analizie prądu obciążenia maszyn, który przenosi dane na temat elementów mechanicznych. Można powiedzieć, że nasz system diagnostyczny wykonuje pełen zakres badań wibroakustycznych na podstawie sygnałów prądowych, ale jednocześnie daje możliwość pełnego panowania nad kosztami pracy maszyn z uszkodzeniem. Dodatkowo jego instalacja podobna jest do instalacji analizatora jakości energii, może odbywać się z dala od badanej maszyny w torze zasilającym i nie wymaga ingerencji bezpośrednio w układ napędowy. Silne zorientowanie na funkjconalność ma z kolei spowodować, że urządzenie będzie proste w obsłudze, intuicyjne nawet dla osób nie posiadających wykształcenia i umiejętności, pozwalających na realizację badań diagnostycznych. Dodatkowo, przenośna forma powoduje, że możliwe będzie wykorzystanie urządzenia do kontroli kilku maszyn jednocześnie.

Baza danych, z którą łączy się urządzenie przeprowadzając diagnostykę, posiada miliony wpisów różnych spotkanych w przemyśle awarii, co powoduje, że analizator nie musi się "uczyć" urządzenia, które diagnozuje pracując na trendzie zmian - jest w stanie wydać rekomendację w zakresie czynności eksploatacyjnych nawet dla maszyn, które analizowane są po raz pierwszy. 

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 2,4 bln zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 3,9 TWh i oszczędzać rocznie ponad 708 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje