DBE sprężone powietrze

Wiele procesów produkcyjnych wymaga zastosowania sprężonego powietrza. Jednocześnie jest to obszar, gdzie każda poprawa sprawności pracy instalacji i źródeł sprężonego powietrza przynosi znaczące oszczędności – DBE sprężone powietrze to propozycje modernizacji, dla których okres zwrotu zazwyczaj nie przekracza 2 lat.

Co oferujemy?

DBE sprężone powietrze to produkt podnoszący efektywność energetyczną związaną z wytwarzaniem i wykorzystywaniem tego medium w przedsiębiorstwie. Wieloletnie i szerokie doświadczenie DB Energy w dziedzinie sprężonego powietrza umożliwia nam szybką i darmową ocenę potrzeby oraz możliwości modernizacji instalacji sprężonego powietrza. W kolejnych krokach przygotujemy audyt efektywności energetycznej a w jego ramach szczegółowe pomiary parametrów sprężonego powietrza. Nasi specjaliści wskażą oszczędności zarówno w modernizacji sprężarkowni, układów przygotowania powietrza, likwidacji nieszczelności, dostosowania i bilansowania hydraulicznego instalacji, ale także proponując inne nowatorskie rozwiązania np. w postaci zaawansowanych systemów nadrzędnego sterowania.

DBE sprężone powietrze to także projektowanie, realizacja i finansowanie inwestycji w modelu EPC lub ESCO, co pozwala klientowi uzyskać gwarancję poprawy efektywności energetycznej w tym obszarze. Typowy podział oszczędności w modelu ESCO wynosi Klient 25 % / DBE 75%) na 5 lat. Co więcej, inwestycje te obligatoryjnie obejmują bieżący serwis i utrzymanie pracy instalacji.

Realizując odzysk sprężonego powietrza i zawrócenie go do procesu u Klienta z branży tworzyw sztucznych udało nam się zmniejszyć ilość produkowanego powietrza o 29,5%, przy inwestycji o okresie zwrotu poniżej 2 lat. Zaoszczędziliśmy 713,3 MWh/rok, co przy łącznej cenie zaopatrzenia w energię elektryczną na poziomie 350zł/MWh wynosi 250 000 zł rocznie.

Co zyskuje klient?

 • szybka i bezkosztowa informacja
  o potencjale oszczędności związanych z instalacją sprężonego powietrza
 • inwestycja bez nakładów
  w przypadku wyboru finansowania przez DBE
 • optymalizacja parametrów sprężonego powietrza
 • oszczędności
  zmniejszenie kosztów zakupu lub wytworzenia sprężonego powietrza
 • redukcja emisji CO2
 • stabilna jakość powietrza i stabilna dynamika pracy instalacji
  dłuższa praca i bezawaryjność urządzeń
 • ograniczenie zanieczyszczenia filmem olejowym
 • lepsza wydajność maszyn zasilanych powietrzem