O nasO nas

Od wielu lat realizujemy z sukcesami audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u naszych klientów. Nasze działania prowadzą do znaczącej redukcji kosztów energii przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników produkcyjnych na niezmienionym poziomie, a także przy zachowaniu jakości i pewności zasilania. Spółka wykonała do tej pory ponad 300 audytów firm przemysłowych ze wszystkich branż, realizując przy tym ponad 3500 różnych, szczegółowych projektów z zakresu modelowania oszczędności w instalacjach przemysłowych. W ramach prac audytowych zaproponowano modernizacje o łącznym koszcie ponad 2,4 bln zł, co przyczyniło się do redukcji zużycia energii o co najmniej 3,9 TWh, przekładając się na oszczędności na poziomie około 708 mln zł.

DB Energy powstała w listopadzie 2009 roku jako spółka cywilna, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi związane z rynkiem energii. W marcu 2010 roku spółka przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W latach 2010-2017 spółka rozwijała się bardzo dynamicznie, poszerzając zakres oferowanych usług - rozwijalismy nasze kompetencje we wszystkich obszarach energetyki zakładów przemysłowych. W 2016 roku, w odpowiedzi na zainteresowanie rynku, spółka rozpoczeła realizowanie pierwszysch kontraktów EPC (Energy Performance Contract), wobec czego staliśmy się spółką typu ESCO (Energy Saving Company). Rozwój, w kierunku finansownia i realizowania inwestycji energooszczędnych, był impulsem do przekształcenia spółki w Spółkę Akcyjną, w maju 2017 r. Do końca tego roku spólka planuje zadebiutować na publicznym rynku New Connect.

Fachowa wiedza i umiejętności wysokiej klasy zatrudnionych specjalistów oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne, pozwalają właściwie ocenić optymalne zapotrzebowanie Klienta na energię oraz wszelkie parametry techniczne związane z użytkowaniem energii, a także wdrożyć w przedsiębiorstwie rozwiązania pozwalające na uzyskanie znaczących oszczędności związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (oszczędności nawet do 25% rocznych kosztów energii).

Zarząd: 

 • dr hab. Krzysztof Piontek, prof. nadzw. UE
  Prezes zarządu

  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej. Specjalizuje się w wykorzystaniu metod matematycznych w finansach, ze szczególnym uwzględnieniem analizy szeregów czasowych. Kierownik studium podyplomowego "Analityk Finansowy". Inwestor giełdowy. Były członek rad nadzorczych w dwóch spółkach giełdowych – Relpol S.A. oraz Doradcy24 S.A. 
 • dr Dominik Brach
  Wiceprezes zarządu

  Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni  pracownik naukowy Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw oraz gospodarce nieruchomościami. Założyciel i współwłaściciel „MARSHAL” Sp. z o.o. specjalizującej się w profesjonalnym doradztwie ubezpieczeniowym. Członek Rady Związku Pracodawców Polska Miedź I kadencji.
 • dr inż. Piotr Danielski
  Wiceprezes zarządu

  Doktor nauk technicznych. Absolwent studiów doktoranckich w Zakładzie Elektroenergetyki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się naukowo i w praktyce branżą energetyki odnawialnej oraz energochłonnością przemysłowych odbiorców energii. Specjalista Krajowej Izby Gospodarczej w zakresie efektywności energetycznej, przewodniczący zespołu efektywności energetycznej Izby Energetyki Przemysłowej i Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Rada Nadzorcza:

 • Ireneusz Wąsowicz - przewodniczący RN
 • dr Ryszard Gumiński
 • Mariusz Łoś 
 • Rafał Pisz 
 • dr hab. Tomasz Słoński, prof. nadzw. UE we Wrocławiu

Kadrę naszej firmy stanowią inżynierowie (absolwenci Politechniki Wrocławskiej) z dużym doświadczeniem praktycznym w budowie i działaniu instalacji elektroenergetycznych. Dysponujemy zapleczem dydaktycznym oraz laboratoryjnym stanowiącym ważny element szkolenia nowych pracowników oraz testowania rozwiązań proponowanych klientom. Firma od początku istnienia prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie efektywności energetycznej polskiego przemysłu oraz elektroenergetycznej diagnostyki maszyn w przemyśle.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 2,4 bln zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 3,9 TWh i oszczędzać rocznie ponad 708 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje