Finansowanie

Oferujemy atrakcyjne formy finansowania inwestycji energooszczędnych, takie jak EPC (Energy Performance Contract) lub ESCO (Energy Saving Company) w modelu zaprojektuj – sfinansuj – wybuduj. Klient zyskuje oszczędności energii bez konieczności ponoszenia początkowych kosztów. Inwestycje energooszczędne z DB Energy to jednocześnie ekspercka wiedza inżynierska oraz optymalny model finansowy, skrojony pod potrzeby i możliwości Klienta.

Dla kogo?

  • przedsiębiorstwa bez możliwości finansowych do realizacji inwestycji
  • przedsiębiorstwa bez możliwości technicznych do samodzielnej realizacji inwestycji
  • przedsiębiorstwa poszukujące gwarancji efektu energetycznego

ESCO

FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGOOSZCZĘDNYCH DŁUGOTERMINOWE

Opracowanie założeń inwestycji

Finansowanie inwestycji

Realizacja i przejęcie ryzyka technicznego przez DB Energy

Potwierdzenie osiągnięcia założeń technicznych i oszczędności

Podział uzyskanych oszczędności pomiędzy firmę ESCO i klienta od początku okresu trwania projektu

EPC

FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGOOSZCZĘDNYCH KRÓTKOTERMINOWE

Opracowanie założeń inwestycji

Finansowanie inwestycji

Realizacja i przejęcie ryzyka technicznego przez DB Energy

Potwierdzenie osiągnięcia założeń technicznych i oszczędności

Jednorazowe rozliczenie z DB Energy zależne od osiągniętego efektu technicznego

Zalety finansowania inwestycji przez DB Energy

  • Natychmiastowe oszczędności – oszczędności dla klienta już w pierwszym roku po realizacji inwestycji
  • Optymalizacja finansowa i podatkowa przedsiębiorstwa – klient nie angażuje swoich środków finansowych w inwestycję
  • Gwarancja poprawy efektywności energetycznej instalacji przemysłowej – optymalizacja kosztów operacyjnych działalności – długoterminowy wzrost zysków przedsiębiorstwa
  • Ograniczenie ryzyka technicznego inwestycji – DB Energy ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia, od diagnozy, projektowania, przez wykonanie i serwisowanie w dłuższym okresie
  • Uproszczony proces zakupowy – jeden podmiot odpowiedzialny za całość prac
  • Maksymalizacja oszczędności – wynagrodzenie uzależnione od uzyskanych wyników
  • Analiza zadań pobocznych, mogących przyczynić się do dalszej redukcji energochłonności

DB Energy to

Kompleksowa obsługa procesu poprawy efektywności energetycznej, obejmująca projektowanie, finansowanie i realizację inwestycji energooszczędnych

Wyspecjalizowana kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze procesu poprawy efektywności energetycznej w przemyśle

Gwarancja redukcji zużycia energii – przy realizacji inwestycji z DB Energy

Wysoka skuteczność potwierdzona oszczędnościami klientów oraz przyznanymi certyfikatami efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) – przygotowaliśmy dokumentację dla pozyskania białych certyfikatów o wartości ponad 450 tys. toe, co czyni nas liderem tego rynku

Praktyczne rozwiązania – projekty dostosowane do profilu i oczekiwań klienta

Zaawansowana infrastruktura pomiarowa – wszystkie rodzaje pomiarów wymaganych w analizie efektywności, w tym autorski system DiagSYS