Publikacje

chemia i biznes odzysk

Chemia i Biznes - Odzysk ciepła w branży chemicznej: Innowacyjne rozwiązania DB Energy na przykładzie firmy Umicore

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz zaostrzających się regulacji dotyczących emisji CO₂, firmy przemysłowe poszukują innowacyjnych sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego. Branża chemiczna, z uwagi na energochłonność, stoi przed szczególnymi wyzwaniami. Jednym z kluczowych rozwiązań, które mogą znacząco przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji, jest odzysk ciepła. W artykule przedstawimy możliwości i korzyści płynące z zastosowania technologii odzysku ciepła w przedsiębiorstwach, a także omówimy realizację firmy DB Energy w Umicore.

Więcej
cire kogeneracja

Jakie korzyści daje instalacja kogeneracji w przemyśle? - nowy artykuł na CIRE.pl

Kogeneracja, znana również jako skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej (CHP - Combined Heat and Power), to technologia, która jednocześnie generuje elektryczność i użyteczne ciepło z jednego źródła paliwa. Jest to rozwiązanie, które przynosi znaczące korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla przedsiębiorstw, szczególnie tych z branży energochłonnej. W artykule przedstawimy kluczowe zalety instalacji wysokosprawnej kogeneracji gazowej oraz jej wpływ na działalność firm, w tym wymierne korzyści finansowe.

Więcej
ppa cppa cire

Umowy PPA i cPPA: klucz do efektywności energetycznej i redukcji emisji - nowy artykuł na CIRE.pl

Współczesne przedsiębiorstwa na całym świecie muszą stawiać czoła skutkom wynikającym z wahań cen energii. Te zmiany prowadzą do wyższych kosztów operacyjnych, utrudniają długoterminowe planowanie i zmniejszają konkurencyjność rynkową. Jednym z rozwiązań, które mogą pomóc w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami, są umowy na zakup energii elektrycznej, znane jako PPA (Power Purchase Agreement) oraz cPPA (Corporate Power Purchase Agreement). W tym artykule omówimy szczegółowo, czym są te umowy, jakie są między nimi różnice, kto może z nich korzystać oraz jakie mają zalety i wady.

Więcej
ec energochlonnosc

Executive Magazine: Jak efektywnie zmniejszyć energochłonność i zredukować emisję CO₂?

Zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” jest strategicznym priorytetem Unii Europejskiej. Wszystkie działania wokół niej są uznawane za środek zapewniający zrównoważone dostawy energii i ich większe bezpieczeństwo, ograniczające emisje gazów cieplarnianych i wydatki na import energii. Dodatkowo mają służyć promowaniu konkurencyjności naszego kontynentu. W strategię tę wpisują się rozwiązania, jakie w DB Energy wdrażamy w przedsiębiorstwach, z którymi współpracujemy.

Więcej
iso 50001 cire

Norma ISO 50001 firmy – system zarządzania energią - nowy artykuł na CIRE.pl

Norma ISO 50001 jest skierowana przede wszystkim do organizacji o wysokim zużyciu energii, takich jak firmy z branży przemysłowej, deweloperskiej czy transportowej, reguluje efektywne zarządzanie energią. Przekłada się na realne oszczędności i redukcję emisji gazów cieplarnianych. W niniejszym artykule przyjrzymy się jej szczegółowo oraz wymaganiom, jakie stawia przed przedsiębiorstwami i płynącym z niej korzyściom.

Więcej
cire wykorzystanie ciepła

Jak wykorzystanie ciepła odpadowego może obniżyć koszty chłodzenia w przemyśle? - nowy artykuł na CIRE.pl

Produkcja chłodu z ciepła odpadowego w procesie absorpcji to zaawansowana technologia, która rewolucjonizuje produkcję energii w przemyśle poprzez integrację wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu z jednego źródła energii. Jest to rozwiązanie, które nie tylko zwiększa efektywność energetyczną, ale także przyczynia się do znaczącej redukcji kosztów operacyjnych oraz minimalizuje negatywny wpływ na środowisko.

Więcej
audyt oświetlenia cire

Audyt oświetlenia w obiektach przemysłowych - nowy artykuł na CIRE.pl

Rosnąca presja na efektywność energetyczną oraz zgodność z regulacjami prawnymi sprawiają, że audyt oświetlenia w obiektach przemysłowych stał się jednym z kluczowych działań w ogólnej strategii zarządzania energią. Niniejszy artykuł skupi się na aspektach technicznych i specjalistycznych związanych z tym procesem, obejmujących przepisy prawne, zakres audytu, metody pomiarowe, korzyści oraz implementację rekomendacji.

Więcej
cire-zielona-transformacja

Sposób na zieloną transformację z zerowym wkładem własnym - nowy artykuł na CIRE.pl

Wysokie koszty energii oraz nieefektywność infrastruktury to dwa wyzwania, z którymi nieustannie mierzą się duże i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe w Polsce. Dla osób zarządzających takimi firmami, znalezienie rozwiązania, które nie tylko przyniesie natychmiastowe oszczędności, ale także zapewni długoterminową efektywność jest kluczowe. Tutaj wkracza model finansowania ESCO – finansowanie, w którym Klient realizując projekt inwestycyjny nie angażuje na niego ani złotówki.

Więcej
chemia i biznes

Zeroemisyjność w praktyce - magazyn Chemia i Biznes o realizacji DB Energy

Firma DB Energy nawiązała współpracę z klientem z branży chemii farmaceutycznej, który szukał możliwości ograniczenia energochłonności grupy swoich zakładów na terenie całej Europy. Na podstawie zidentyfikowanych możliwości zespół inżynierski ułożył mapę redukcji CO2, spełniającą założenia strategiczne korporacji. Efektem jest identyfikacja możliwości zmniejszenia energochłonności zakładu o około 60%, podczas gdy sam producent oszacował tę redukcję na około 7%.

Więcej
jak zmniejszyc koszty energii w firmie

Jak zmniejszyć koszty energii w firmie? - nowy artykuł na CIRE.pl

Rosnące ceny energii elektrycznej są dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. W obliczu tych wzrastających kosztów oraz konieczności zwiększania efektywności energetycznej, modernizacja zakładów jest kluczowym elementem strategii redukcji kosztów operacyjnych. Jednym z najbardziej opłacalnych rozwiązań jest modernizacja systemów oświetlenia, co nie tylko prowadzi do szybkich oszczędności, ale także może zwiększyć produktywność pracowników nawet o 3%.

Więcej
umicore cire

Większa produkcja i mniejsze emisje – DB Energy zaplanowało drogę Umicore do net zero - nowy artykuł na CIRE.pl

Zespół firmy Umicore w zakładzie w Jiangmen przygotował z firmą audytową strategię zeroemisyjną, która nie spełniła jego oczekiwań. Umicore zwrócił się z tą prośbą do DB Energy, a zespół inżynierski spółki w ciągu 4 miesięcy opracował konkretną ścieżkę redukcji emisji o 70%. Choć w najnowszych projektach DB Energy skupia się głównie na projektowaniu i realizacji inwestycji energooszczędnych, w tym przypadku kompetencje firmy zostały wykorzystane przede wszystkim w działalności doradczej. Klient rozpoczął już wdrażanie opracowanej przez DB Energy strategii i m.in. zmniejszył w swoim zakładzie zużycie pary o 50%

Więcej
hale

Audyt oświetlenia w obiektach przemysłowych - nowy artykuł na Hale Przemysłowe Plus

Rosnąca presja na efektywność energetyczną oraz zgodność z regulacjami prawnymi sprawiają, że audyt oświetlenia w obiektach przemysłowych stał się jednym z kluczowych działań w ogólnej strategii zarządzania energią. Niniejszy artykuł skupi się na aspektach technicznych i specjalistycznych związanych z tym procesem, obejmujących przepisy prawne, zakres audytu, metody pomiarowe, korzyści oraz implementację rekomendacji.

Więcej
audyteedcire

Aktualizacja audytu energetycznego przedsiębiorstwa - nowy artykuł na CIRE.pl

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to kluczowy i obowiązkowy krok w realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz efektywności energetycznej. Dla wielu firm przemysłowych, szczególnie w kontekście inwestycji zeroemisyjnych i oszczędności energetycznych, jest to nie tylko obowiązek regulacyjny, ale również szansa na optymalizację procesów i zmniejszenie kosztów.

Więcej
efektywnosc i jak ja osiagnac

Czym jest efektywność energetyczna i jak ją osiągnąć? - nowy artykuł na CIRE.pl

W obliczu rosnących kosztów energii oraz coraz wyższych wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju, efektywność energetyczna staje się jednym z najważniejszych elementów strategii dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Wyzwanie polega nie tylko na ograniczeniu kosztów energetycznych, ale również na zapewnieniu optymalnej wydajności parku maszynowego. Przyjrzymy się, czym jest efektywność energetyczna oraz jak jej osiągnięcie może być wsparte przez kompleksową realizację inwestycji energooszczędnych.

Więcej
fit for 55 a eed

Fit for 55, a dyrektywa EED - nowy artykuł na CIRE.pl

W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zaangażowanie władz europejskich w walkę ze zmianami klimatycznymi i redukcję emisji gazów cieplarnianych. W ramach tych wysiłków Komisja Europejska wprowadziła ambitny pakiet znany jako "Fit for 55", który ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o 55% do 2030 względem 1990 roku. Jednym z kluczowych dla przedsiębiorców elementów tego pakietu jest zwiększenie efektywności energetycznej.

Więcej

Od audytu efektywności energetycznej do 20 milionów złotych oszczędności rocznie

W ostatnich latach efektywność energetyczna odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Z zainteresowaniem obserwujemy wszelkie zmiany jakie zachodzą na światowych rynkach w tym właśnie zakresie. Jako społeczeństwo coraz większą wagę kładziemy na to, aby w każdym możliwym obszarze działać efektywnie. Tak samo jest również w przedsiębiorstwach, a Schumacher Packaging jest przykładem, że nie są to jedynie frazesy.

Więcej
synergia źródeł

Optymalna równowaga, czyli synergia źródeł energii w przedsiębiorstwach

Współczesne przedsiębiorstwa napotykają na coraz większą potrzebę dywersyfikacji swoich źródeł energii. Zamiast polegać wyłącznie na jednym źródle, takim jak energia elektryczna z sieci, zwracają uwagę na mieszankę różnych źródeł, czyli wybór optymalnego połączenia spośród dostępnych technologii. Holistyczne podejście zwiększa niezależność energetyczną przedsiębiorstwa oraz minimalizuje ryzyko związane z wahaniem cen surowców czy ograniczeniami regulacyjnymi.

Więcej
termomodernizacja to za malo

Optymalizacja zużycia energii w przedsiębiorstwach: dlaczego termomodernizacja to za mało? - nowy artykuł na CIRE.pl

W świecie biznesu, gdzie każda decyzja może mieć istotne skutki zarówno dla środowiska, jak i konkurencyjności firmy, kwestie związane z efektywnością energetyczną przedsiębiorstwa są kluczowe. W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się termomodernizacji jako sposobowi na zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Niemniej jednak, czy samo zastosowanie termomodernizacji jest wystarczające, aby zapewnić firmie pozycję konkurencyjną w dzisiejszym świecie biznesu?

Więcej
optymalizacja

Optymalizacja efektywności energetycznej w obiektach przemysłowych - nowy artykuł na Hale Przemysłowe PLUS

Efektywność energetyczna w obiektach przemysłowych staje się kluczowym czynnikiem determinującym konkurencyjność i zrównoważony rozwój. Rosnące koszty energii, coraz bardziej restrykcyjne normy regulacyjne oraz wzrastająca świadomość ekologiczna stawiają przedsiębiorstwa przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Położenie nacisku na optymalizację zużycia energii w procesach produkcyjnych przestało być jedynie pustym sloganem.

Więcej
efektywnosc w przedsiebiorstwach

Optymalizacja efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach: wykorzystanie audytu walk-through - nowy artykuł na CIRE.pl

W obliczu ciągłego wzrostu kosztów energii i rosnącej świadomości ekologicznej, przedsiębiorstwa zwracają coraz większą uwagę na efektywność energetyczną jako kluczowy element swoich strategii operacyjnych. W tym kontekście audyt energetyczny walk-through powinien być rozpatrywany jako skuteczne narzędzie, umożliwiające inżynierom identyfikację i implementację rozwiązań mających na celu redukcję zużycia energii i kosztów operacyjnych.

Więcej
Parkiet

Parkiet: DB Energy na głównym parkiecie

DB Energy na głównym parkiecie. Szósty tegoroczny debiutant zamierza zainwestować w rozwój za granicą.

Więcej

Cire.pl: Kurs akcji DB Energy wzrósł w debiucie na GPW o 2,48 proc. do 33 zł

Kurs akcji działającej w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu spółki DB Energy wzrósł w debiucie na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych o 2,48 proc. do 33 zł. Spółka przeniosła notowania z rynku NewConnect

Więcej

Strefa Inwestorów:DB Energy. Udany początek pierwszej sesji na GPW. Kurs PDA powyżej 20%

Spółka DB Energy, z sektora usług poprawy efektywności energetycznej dla przemysłu, przeniosła notowania akcji z rynku NewConnect na główny parkiet GPW. We wtorek, 25 kwietnia, na początku pierwszej sesji giełdowej, kurs praw do akcji nowej emisji rósł powyżej 20%.

Więcej

Zielonagospodarka.pl: Eksperci od niższych rachunków za prąd z DB Energy wkroczą na Główny Rynek GPW

We wtorek 25 kwietnia DB Energy S.A., wiodąca firma w branży poprawy efektywności energetycznej, przejdzie z NewConnect na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej
bankier

Bankier.pl: DB Energy 25 kwietnia przeniesie się na główny rynek GPW

DB Energy 25 kwietnia zadebiutuje na głównym rynku GPW - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Od lipca 2019 roku akcje DB Energy są notowane na rynku NewConnect.

Więcej

Strefa Inwestorów: DB Energy z sukcesem zakończyła ofertę publiczną akcji pozyskując 10,8 mln zł. Redukcja zapisów 24,3%

Spółka DB Energy SA z sukcesem zakończyła Ofertę Publiczną. Spółka pozyskała 10,8 mln zł brutto, które przeznaczy na rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym w formule ESCO , intensyfikację działań związanych z internacjonalizacją oraz kontynuację prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Emisja nowych akcji obejmowała łącznie 415.000 akcji serii D. Cena emisyjna za jedną akcję wynosiła 26 zł. Zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej, w II połowie kwietnia 2023 roku zakładany jest pierwszy dzień notowań Akcji Serii B i C oraz PDA na rynku równoległym GPW. Pierwszy dzień notowań Nowych Akcji planowany jest w ok. połowy maja, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczonych.

Więcej

Puls Biznesu: DB Energy rozpoczyna ofertę publiczną o oczekiwanej wartości 14 mln zł z tytułu emisji nowych akcji

Komisja Nadzoru Finansowego 27 lutego 2023 r. zatwierdziła prospekt DB Energy S.A., w związku z ofertą publiczną i przenosinami notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej

WNP.PL: Chcą więcej zarabiać na efektywności energetycznej. Ruszają zapisy na akcje DB Energy

20 marca rozpoczynają się zapisy na akcje nowej emisji DB Energy. Spółka chce pozyskać do 12 mln zł na rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym modelu ESCO oraz intensyfikację działań związanych z internacjonalizacją.

Więcej

BIZNES24.pl: Spółka pod lupą: DB Energy. Kiedy energia z małych reaktorów?

O planach na przyszłość w szczególności inwestycji w Legnickiej Strefie Ekonomicznej rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Krzysztofem Piątkiem, prezesem DB Energy i Łukaszem Feldmanem, dyrektorem finansowym DB Energy.

Więcej

Puls Biznesu: DB Energy S.A. ustaliła cenę maksymalną akcji serii D na 29 zł i maksymalną wartość oferty publicznej na poziomie 12 mln zł

16 marca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła suplement do prospektu DB Energy z ceną maksymalną nowo emitowanych akcji serii D w trwającej ofercie publicznej. Wynosi ona 29 zł za jedną akcję oferowaną.

Więcej
Parkiet

Parkiet: DB Energy: Chcemy powalczyć też o mniejsze projekty

Pieniądze, które pozyskamy z IPO, będą przeznaczone na kolejne inwestycje, a także na ekspansję zagraniczną – mówią Krzysztof Piontek i Łukasz Feldman, prezes oraz dyrektor finansowy DB Energy.

Więcej

Strefa Inwestorów: DB Energy podpisało umowę z Schumacher Packaging o szacowanej wartości ponad 13,5 mln zł

Spółka DB Energy – oferująca kompleksowe usługi efektywności energetycznej dla przemysłu – podpisała umowę z Schumacher Packaging sp. z o.o., jednym z największych producentów opakowań z tektury w Europie. Inwestycja w formule generalnego wykonawstwa zakłada budowę kotłowni gazowej, a jej wartość szacowana jest na 13,54 mln zł.

Więcej
INFOR

Mojafirma.infor.pl: Kryzys energetyczny. Jak firma może zaoszczędzić na energii?

Rosnące ceny paliw energetycznych i niestabilna sytuacja geopolityczna sprawia, że wielu przedsiębiorców poszukuje sprawdzonych sposobów na oszczędności energii i zabezpieczenie ciągłości dostaw. Jakie działania warto obecnie podjąć?

Więcej
DGP

Dziennik Gazeta Prawna:Gaz dla przedsiębiorców nie jest objęty limitem cen. Firmy ostrzegają przed podwyżkami i plajtami

Skutków wysokich cen gazu obawia się m.in. gastronomia czy branża piekarnicza. Z obecnych 4,20 do 12-15 zł - przez drastyczne podwyżki cen gazu o tyle w perspektywie kilku tygodni ma podrożeć chleb.

Więcej
bankier

Bankier.pl: Podwyżki energii jak kopnięcie prądem. Przedsiębiorcom wciąż trudno dojść do siebie

Dla prawie wszystkich firm energia elektryczna jest najważniejszym medium, bez którego prowadzenie biznesu jest niemożliwe. Dlatego też podwyżka cen dotknęła prawie wszystkich przedsiębiorców. Najdotkliwiej odbiła się na zakładach produkcyjnych, które zużywają jej najwięcej. Dla niektórych ratunkiem jest zamrożenie cen prądu. Inne poszukują innowacyjnych sposobów na pozyskiwanie tańszej energii.

Więcej
MONEY

Money.pl: Nie wszyscy przetrwają wyższe ceny. "To najbardziej narażone przedsiębiorstwa"

11 Nowy rok przyniósł brutalną nową rzeczywistość dla odbiorców prądu. Przemysł jest raczej bezpieczny, lecz istnieje ryzyko, że część małych i średnich firm nie przetrwa nowych cen. O sytuacji na rynku energetycznym rozmawiamy w programie "Money.pl" z Łukaszem Feldmanem, dyrektorem finansowym firmy DB Energy.

Więcej

Strefa Inwestorów: DB Energy pomoże oszczędzać energię w Irlandii. Nowe zlecenie dla polskiej spółki giełdowej

Wysokie ceny energii elektrycznej i niestabilna sytuacja geopolityczna skłania przedsiębiorców nie tylko z Polski, lecz także z zagranicy do szukania oszczędności i sposobów na optymalizację zużycia.

Więcej
Zeroemisyjność w przemyśle

Zeroemisyjność w przemyśle. Czy polskie firmy są gotowe na pakiet Fit for 55?

Wprowadzony przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 nakłada m.in. na Polskę zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o 55% względem 1990 roku. Transformacja ta ma być przeprowadzona w niespełna 8 lat, czyli do 2030 roku. To ogromne wyzwanie biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, która przekłada się na dużą niepewność w obrębie rynku energetycznego.

Więcej

Strefa Inwestorów: DB Energy liczy na wzrost zainteresowania inwestycjami w efektywność energetyczną, w tym ESCO

DB Energy, działająca w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu, liczy na wzrost zainteresowania przedsiębiorstw inwestycjami służącymi poprawie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności, w tym w formule ESCO - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele spółki. Firma chce utrzymać wysoką dynamikę wzrostu wyników, planuje przejście na rynek główny GPW.

Więcej

Puls Biznesu: Żeby ciepło nie uciekło

Są sposoby, by jeszcze przed zimą przedsiębiorca zmniejszył zużycie coraz droższej energii cieplnej. Eksperci radzą, co warto zrobić natychmiast, a co później.

Więcej

Puls Biznesu: Oszczędzaj prąd, to Cię nie kopnie

Eksperci szacują, że firma, która myśli, że już więcej oszczędności na energii nie osiągnie, może zaoszczędzić jeszcze 20-30 proc. Oto ich rady: na szybko i w długim terminie.

Więcej

Biznes.interia.pl: Dzisiaj Zagłębie Miedziowe, jutro Zagłębie Atomowe?

Elektrownie jądrowe stają się docenianym źródłem czystej energii. Najlepszym przykładem są Niemcy, które zamykały siłownie, a teraz, w obliczu kryzysu energetycznego, rewidują swoją politykę.

Więcej

Rzeczpospolita: Duży rynek małych reaktorów

7 miliardów dolarów może być wart rynek małych reaktorów modularnych (SMR) już w 2030 r. Być może to skromne szacunki: projektów tego typu przybywa w błyskawicznym tempie.

Więcej

Puls Biznesu: DB Energy ma giełdowy plan

DB Energy doradza i finansuje inwestycje pozwalające zaoszczędzić na energii. Widzi w tym rynku taki potencjał, że myśli o emisji akcji.

Więcej

Puls Biznesu: Jak gaz i energia przyduszają gospodarkę

Idzie jesień, potem zima – i w tym roku może być nam naprawdę zimno. Ceny gazu i energii po rosyjskiej inwazji na Ukrainę poszybowały i wciąż nie mogą się uspokoić.

Więcej

Strefa Inwestorów: DB Energy w roku obrotowym 2021/2022 z istotnym wzrostem przychodów, zysków i skali realizowanych projektów ESCO

DB Energy, notowana na rynku NewConnect spółka oferująca kompleksowe usługi efektywności energetycznej dla przemysłu, w roku obrotowym 2021/2022 osiągnęła niemal 80 mln zł przychodów ze sprzedaży, ponad 12 mln zł zysku EBITDA i 8,2 mln zł zysku netto. Firma w tym okresie zakończyła kluczowy projekt dla Słodowni Soufflet realizowany w modelu ESCO, wypracowując pierwsze i większe niż pierwotnie oczekiwane przychody z tytułu osiąganych oszczędności. Spółka obserwuje rosnące zainteresowanie energooszczędnymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorstw i pozytywnie ocenia swoje długoterminowe perspektywy rynkowe.

Więcej

Forbes: Białe certyfikaty. Opłacalna redukcja zużycia energii

Wysokie ceny energii zmuszają przedsiębiorstwa do zmniejszenia jej zużycia. Takie działania wspiera system białych certyfikatów

Więcej

Kierunekenergetyka.pl: DB Energy z umową na realizację instalacji kogeneracji wysokosprawnej o wartości 21,8 mln złotych

Rosnące ceny energii zmuszają przedsiębiorstwa do szukania sposobów na zmniejszenie jej zużycia i wygenerowanie jak największych oszczędności dla zakładu. Rozumie to zarząd międzynarodowej firmy Schumacher Packaging, który w ostatnim czasie powierzył firmie DB Energy realizację instalacji wysokosprawnej kogeneracji – działania, które pomoże w podniesieniu stabilności zasilania oraz efektywności energetycznej zakładu.

Więcej

Gazeta Finansowa: Jak przedsiębiorcy mogą dbać nie tylko o zyski, lecz również korzyści dla otoczenia?

Europa dąży do zeroemisyjnosci tak w skrócie można opisać działania państw zmierzające w kierunku zmniejszenia ilości zużywanej energii, a co za tym idzie, ograniczenia wpływu człowieka na klimat. Jak przedsiębiorcy mogą dbać nie tylko o zyski, lecz również korzyści dla otoczenia?

Więcej
kogeneracja

Ceny gazu rosną, ale nadal opłaca się inwestować w kogenerację – nowy artykuł na CIRE.pl

Rosną zarówno ceny energii elektrycznej, jak i gazu. Dla firm oznacza to trudniejszy okres, poszukiwanie oszczędności czy możliwości optymalizacji źródeł. Warto w tym kontekście inwestować we własne źródła energii, takie jak kogeneracja, tym samym ograniczając konieczność zakupu energii z sieci.

Więcej

Umowa na wysokosprawną kogenerację: nowy artykuł na cire.pl

Rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców szuka sposobów na zmniejszenie jej zużycia i znalezienie oszczędności dla firmy. Doskonale rozumie to zarząd Schumacher Packaging, który powierzył nam niedawno realizację wysokosprawnej kogeneracji.

Więcej
oświetlenie

Przyszłość oświetlenia: nowy artykuł na cire.pl

Modernizacja oświetlenia może być jednym z tych działań, które pozwala uzyskać znaczące oszczędności i zapobiec nadmiernemu zużyciu energii. Wciąż jeszcze znaczna część zakładów przemysłowych dysponuje nieefektywnym oświetleniem.

Więcej
InstalacjeChlodnicze

Wymiana czynnika w instalacjach chłodniczych – szansa na podniesienie efektywności?

Parlament Europejski wprowadził wiele zmian dotyczących instalacji chłodniczych. Konkretnie mowa o zakazie budowy nowych systemów chłodzenia bazujących na gazach o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) powyżej 150 i serwisowania istniejących gazami powyżej 2500.

Więcej

Jak zmienia się podejście do modernizacji sprężonego powietrza?

W poszukiwaniu rozwiązań, które mają poprawić efektywność energetyczną, warto rozważyć zmodernizowanie układu sprężonego powietrza. Jest ono wykorzystywane w różnorodnych procesach technologicznych w wielu branżach, a z doświadczenia wiemy, że każda inwestycja – niezależnie, czy jest to np. likwidacja nieszczelności, czy może zastosowanie odzysku sprężonego powietrza – może zaowocować istotnymi oszczędnościami.

Więcej

Czy wysokotemperaturowe pompy ciepła pomogą osiągnąć cele Fit for 55?

Komisja Europejska postawiła przed przedsiębiorcami niewątpliwie ambitne cele. Redukcja emisji wymaga jednak szybkich zmian. Czy polski przemysł podoła tak napiętemu harmonogramowi? Jakie rozwiązania technologiczne mogą zbliżyć nas do osiągnięcia założonego w pakiecie celu?

Więcej

FXMAG: Czy OZE zrekompensują niepewność energetyczną przedsiębiorców?

Ceny energii elektrycznej rosną w zastraszającym tempie. Wzrosty cen surowców energetycznych przekładają się na notowania energii. To sytuacja, która rzutuje na wszystkich – zarówno na osoby prywatne, jak i przedsiębiorców. Co więcej, eksperci szacują, że odbiorcy końcowi odczują to mocniej na rachunkach w 2023 roku. Wojna w Ukrainie stawia duży znak zapytania nad cenami surowców w dalszej perspektywie czasowej. Niepewność coraz częściej skłania przedsiębiorców do inwestowania w OZE.

Więcej

Dlaczego warto modernizować napędy elektryczne?

Napędy zużywają przeszło 70% energii w przemyśle. To powód, dla którego warto przyjrzeć się ich sprawności – tym bardziej, że nawet proste działania mogą przynieść znaczące oszczędności. Dlaczego warto modernizować napędy elektryczne?

Więcej

Jak zaplanować wymianę oświetlenia na LED?

Rozważając inwestycje energooszczędne, często myślimy o dużych modernizacjach. Tymczasem już sama wymiana oświetlenia na ledowe przyniesie wymierne korzyści. Zwrot można odnotować już w 3 lata. Podpowiadamy, jak zaplanować zmianę oświetlenia w firmie, żeby nie obciążyć jej budżetu!

Więcej

Czy jesteśmy gotowi na Fit for 55?

O pakiecie zmian, który ma na celu zredukowanie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych jest coraz głośniej. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę zarówno ze swojego wpływu na środowisko, jak i nieuchronności zmian, które należy wprowadzić, aby poprawić sytuację. Jednak czy jesteśmy gotowi na założone tempo transformacji energetycznej?

Więcej

Fotowoltaika w przemyśle – nowy artykuł na cire.pl

Własne źródła energii w przemyśle cieszą się rosnącą popularnością. Wiele firm decyduje się zainwestować w fotowoltaikę. O zaletach i wadach takiego rozwiązania przeczytacie w najnowszym artykule w naszej autorskiej zakładce na portalu cire.pl.

Więcej

5 sposobów, jak poprawić efektywność energetyczną w zakładach – nowy artykuł na cire.pl

Co można zrobić, aby wpłynąć na efektywność energetyczną i tym samym realnie ograniczyć emisję? Dr inż. Piotr Danielski, opowiada o tym w artykule na portalu cire.pl. Poznajcie 5 sposobów, które może wdrożyć każde przedsiębiorstwo.

Więcej

Kogeneracja dla przemysłu – nowy artykuł na cire.pl

Tym razem chcemy się podzielić wiedzą o rozwiązaniu, które może być jednym ze sposobów uniezależnienia się od rosnących cen energii elektrycznej kupowanej z sieci. Czy przy dzisiejszych cenach gazu nadal się opłaca? Dr inż. Piotr Danielski, nasz wiceprezes zarządu, opowiada o tym, na jakie oszczędności można liczyć w tego typu inwestycji.

Więcej

FXMAG: DB Energy ze wzrostem zysku o ponad 400% r/r

W minionym kwartale DB Energy osiągnęło przychód narastająco ponad 45 mln zł, wobec 27 mln za cały poprzedni rok obrotowy. Wynik EBITDA za trzeci kwartał roku obrotowego 2021/2022 to 4,67 mln zł, a zysk netto 3,70 mln zł – wzrost o przeszło 400% r/r. Znaczący wpływ na wynik finansowy minionego kwartału miał między innymi projekt realizowany na rzecz Słodowni Soufflet – inwestycji realizowanej w modelu ESCO.

Więcej

Nowy artykuł na cire.pl: jak optymalizować koszty energii bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych?

Na łamach naszego partnerskiego portalu cire.pl pojawił się kolejny tekst. Tym razem wiceprezes zarządu, dr Dominik Brach, opowie o modelu finansowania inwestycji energooszczędnych, który może być dla klienta pozabilansowy.

Więcej
Cire

Tworzymy nowy serwis o efektywności energetycznej na portalu cire.pl!

Podjęliśmy decyzję, żeby we współpracy z redakcją cire.pl, jednego z najpopularniejszych portali dedykowanych tematyce związanej z rynkiem energii, stworzyć autorski serwis dotyczący efektywności energetycznej, transformacji energetycznej przemysłu i zeroemisyjności.

Więcej
DB Energy dla Schumacher Packaging

20 mln zł rocznych oszczędności - DB Energy modernizuje elektrociepłownię dla Schumacher Packaging w Myszkowie

DB Energy rozszerzyło kontrakt na kompleksową modernizację elektrociepłowni dla Schumacher Packaging w Myszkowie - właśnie został podpisany aneks do umowy na realizację drugiego etapu inwestycji. Prace za 17,2 mln zł zostaną zrealizowane do IV kw. 2022 roku. Projekt jest realizowany w formule generalnego wykonawstwa.

Więcej
PEP2040

PEP2040 – potencjał i wyzwania

Przyjęta przez rząd Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040) uznaje poprawę efektywności energetycznej (EE) za jeden z 8 celów szczegółowych transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjności. Realizacja PEP 2040 może stać się impulsem ekonomicznym dla wielu krajowych branż, a potencjał poprawy efektywności energetycznej w polskim przemyśle jest nadal olbrzymi i nie zawsze potrzebuje kapitałochłonnych technologii. Zastosowanie optymalnego rozwiązania pod względem technicznym jak i ekonomicznym wymaga natomiast szczegółowego audytu efektywności energetycznej, od którego realizacji przedsiębiorstwa często uciekają, starając się jedynie w minimalnym stopniu wypełnić obowiązek ustawowy.

Więcej
realizacja_strategii

Realizacja strategii rozwoju spółki

WZA DB Energy przyjęło uchwałę ws. emisji akcji i przejścia na Rynek Główny GPW w Warszawie. Spółka chce podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję do 415.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, to jest rozproszenie 12%. Ostateczna decyzja należy do Zarządu spółki.

Więcej

DB Energy planuje emisję akcji i przejście na rynek główny GPW

DB Energy, lider w branży usług efektywności energetycznej w przemyśle, planuje nową emisję akcji i przeniesienie spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2021 roku. Decyzję o dalszym rozwoju spółki podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustalone na 22 grudnia br.

Więcej

Powiększamy portfel projektów ESCO – inwestycja za 29 mln zł w poprawę efektywności energetycznej dla słodowni Soufflet Polska Sp. z o.o.

DB Energy podpisała umowę na realizację kompleksowego przedsięwzięcia z obszaru efektywności energetycznej dla Słodownia Soufflet Polska sp. z o.o., firmy z branży rolno-spożywczej. Inwestycja o wartości 29 mln zł obejmuje opracowanie i instalację układu kogeneracyjnego, współpracującego z odzyskiem ciepła procesowego na potrzeby zakładu w Poznaniu. Umowa będzie realizowana w modelu ESCO, a wynagrodzenie należne DB Energy z tytułu rozliczenia projektu – płatne przez okres 10 lat – jest uzależnione od wygenerowanych oszczędności kosztów dla klienta.

Więcej

Zapewniamy finansowanie projektów ESCO dla klientów przemysłowych, rozpoczynamy współpracę z Susi Partners AG – międzynarodowym funduszem inwestycyjnym od efektywności energetycznej

DB Energy podpisała umowę ws. finansowania projektów z obszaru efektywności energetycznej w modelu ESCO dla klientów przemysłowych. Partnerem jest Efficiency Solutions II SV zarządzany przez fundusz inwestycyjny Susi Partners AG, który specjalizuje się w inwestycjach wspierających transformację energetyczną. Susi Partners umożliwi finansowanie projektów o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro. DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój w segmencie inwestycji energetycznych na rynku ESCO w Polsce. Obecnie Spółka ma blisko 30 zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 40 mln euro.

Więcej

DB Energy będzie zarządzać jednostką kogeneracyjną dla BWI Poland Technologies

DB Energy podpisała umowę na wytwarzanie oraz sprzedaż energii i ciepła z jednostki kogeneracyjnej w zakładzie BWI Poland Technologies w Balicach. Umowa została zawarta na okres 10 lat.

Więcej
Willbee na Enercon Europe 2020

ener.CON Europe 2020 - podsumowanie

„Najtańsza energia to ta niewykorzystana. Przemysł odpowiada za ok. 40% globalnego zużycia energii, dlatego inwestycje w obszarze efektywności energetycznej, mogą mieć znaczący wpływ na ochronę klimatu” - Piotr Danielski, Wiceprezes DB Energy i Dyrektor Zarządzający Willbee Energy.

Więcej

Projekty poprawy efektywności energetycznej realizowane w formule ESCO sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej w przemyśle!

Europejski przemysł stoi przed wyzwaniami związanymi z unijnym obowiązkiem ograniczenia emisji CO₂ i poprawy efektywności energetycznej produkcji. Przy obecnym spowolnieniu gospodarczym, wdrażanie rozwiązań z obszaru efektywności energetycznej może być sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej w branży. Przy ograniczonych środkach na inwestycje, jednym z optymalnych sposobów ich realizacji jest wykorzystanie formuły ESCO, która nie angażuje środków finansowych firmy, a gwarantuje oszczędności i gotówkę z efektywności energetycznej już w pierwszym roku po realizacji projektu.

Więcej