Publikacje

Nowy artykuł na cire.pl: jak optymalizować koszty energii bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych?

Na łamach naszego partnerskiego portalu cire.pl pojawił się kolejny tekst. Tym razem wiceprezes zarządu, dr Dominik Brach, opowie o modelu finansowania inwestycji energooszczędnych, który może być dla klienta pozabilansowy.

Więcej
Nowy serwis tematyczny DB Energy i CIRE.PL

Tworzymy nowy serwis o efektywności energetycznej na portalu cire.pl!

Podjęliśmy decyzję, żeby we współpracy z redakcją cire.pl, jednego z najpopularniejszych portali dedykowanych tematyce związanej z rynkiem energii, stworzyć autorski serwis dotyczący efektywności energetycznej, transformacji energetycznej przemysłu i zeroemisyjności.

Więcej
DB Energy dla Schumacher Packaging

20 mln zł rocznych oszczędności - DB Energy modernizuje elektrociepłownię dla Schumacher Packaging w Myszkowie

DB Energy rozszerzyło kontrakt na kompleksową modernizację elektrociepłowni dla Schumacher Packaging w Myszkowie - właśnie został podpisany aneks do umowy na realizację drugiego etapu inwestycji. Prace za 17,2 mln zł zostaną zrealizowane do IV kw. 2022 roku. Projekt jest realizowany w formule generalnego wykonawstwa.

Więcej
I-II kw. roku obrotowego 2020/2021

Wyniki finansowe DB Energy SA za I-II kw. roku obrotowego 2020/2021

Sprzedaż przyspiesza, rosną zyski i marże, konsekwentne budowanie portfela zleceń w oparciu o umowy ESCO, w negocjacjach kolejne projekty z potencjałem.

Więcej
PEP2040

PEP2040 – potencjał i wyzwania

Przyjęta przez rząd Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040) uznaje poprawę efektywności energetycznej (EE) za jeden z 8 celów szczegółowych transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjności. Realizacja PEP 2040 może stać się impulsem ekonomicznym dla wielu krajowych branż, a potencjał poprawy efektywności energetycznej w polskim przemyśle jest nadal olbrzymi i nie zawsze potrzebuje kapitałochłonnych technologii. Zastosowanie optymalnego rozwiązania pod względem technicznym jak i ekonomicznym wymaga natomiast szczegółowego audytu efektywności energetycznej, od którego realizacji przedsiębiorstwa często uciekają, starając się jedynie w minimalnym stopniu wypełnić obowiązek ustawowy.

Więcej
realizacja_strategii

Realizacja strategii rozwoju spółki

WZA DB Energy przyjęło uchwałę ws. emisji akcji i przejścia na Rynek Główny GPW w Warszawie. Spółka chce podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję do 415.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, to jest rozproszenie 12%. Ostateczna decyzja należy do Zarządu spółki.

Więcej

DB Energy planuje emisję akcji i przejście na rynek główny GPW

DB Energy, lider w branży usług efektywności energetycznej w przemyśle, planuje nową emisję akcji i przeniesienie spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2021 roku. Decyzję o dalszym rozwoju spółki podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustalone na 22 grudnia br.

Więcej

Powiększamy portfel projektów ESCO – inwestycja za 29 mln zł w poprawę efektywności energetycznej dla słodowni Soufflet Polska Sp. z o.o.

DB Energy podpisała umowę na realizację kompleksowego przedsięwzięcia z obszaru efektywności energetycznej dla Słodownia Soufflet Polska sp. z o.o., firmy z branży rolno-spożywczej. Inwestycja o wartości 29 mln zł obejmuje opracowanie i instalację układu kogeneracyjnego, współpracującego z odzyskiem ciepła procesowego na potrzeby zakładu w Poznaniu. Umowa będzie realizowana w modelu ESCO, a wynagrodzenie należne DB Energy z tytułu rozliczenia projektu – płatne przez okres 10 lat – jest uzależnione od wygenerowanych oszczędności kosztów dla klienta.

Więcej

Zapewniamy finansowanie projektów ESCO dla klientów przemysłowych, rozpoczynamy współpracę z Susi Partners AG – międzynarodowym funduszem inwestycyjnym od efektywności energetycznej

DB Energy podpisała umowę ws. finansowania projektów z obszaru efektywności energetycznej w modelu ESCO dla klientów przemysłowych. Partnerem jest Efficiency Solutions II SV zarządzany przez fundusz inwestycyjny Susi Partners AG, który specjalizuje się w inwestycjach wspierających transformację energetyczną. Susi Partners umożliwi finansowanie projektów o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro. DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój w segmencie inwestycji energetycznych na rynku ESCO w Polsce. Obecnie Spółka ma blisko 30 zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 40 mln euro.

Więcej

DB Energy będzie zarządzać jednostką kogeneracyjną dla BWI Poland Technologies

DB Energy podpisała umowę na wytwarzanie oraz sprzedaż energii i ciepła z jednostki kogeneracyjnej w zakładzie BWI Poland Technologies w Balicach. Umowa została zawarta na okres 10 lat.

Więcej
Willbee na Enercon Europe 2020

ener.CON Europe 2020 - podsumowanie

„Najtańsza energia to ta niewykorzystana. Przemysł odpowiada za ok. 40% globalnego zużycia energii, dlatego inwestycje w obszarze efektywności energetycznej, mogą mieć znaczący wpływ na ochronę klimatu” - Piotr Danielski, Wiceprezes DB Energy i Dyrektor Zarządzający Willbee Energy.

Więcej

Projekty poprawy efektywności energetycznej realizowane w formule ESCO sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej w przemyśle!

Europejski przemysł stoi przed wyzwaniami związanymi z unijnym obowiązkiem ograniczenia emisji CO₂ i poprawy efektywności energetycznej produkcji. Przy obecnym spowolnieniu gospodarczym, wdrażanie rozwiązań z obszaru efektywności energetycznej może być sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej w branży. Przy ograniczonych środkach na inwestycje, jednym z optymalnych sposobów ich realizacji jest wykorzystanie formuły ESCO, która nie angażuje środków finansowych firmy, a gwarantuje oszczędności i gotówkę z efektywności energetycznej już w pierwszym roku po realizacji projektu.

Więcej