„Energetyczne” produkty DBE

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu, doskonale wiemy, które inwestycje przynoszą znaczące oszczędności a ich okres zwrotu jest krótszy niż 3 lata. Dlatego skupiamy się przede wszystkim na poniższych rozwiązaniach, dzięki którym nasi klienci mogą zredukować zużycie energii bez znaczących wydatków na ocenę efektywności energetycznej wszystkich instalacji.

DBE oświetlenie

Stosowanie przestarzałych i nieefektywnych systemów oświetleniowych prowadzi do zużycia dużej ilości energii, a co za tym idzie – generowania niepotrzebnych kosztów, szczególnie w większych przedsiębiorstwach. Dodatkowo nieprawidłowo wykorzystywane i źle dopasowane do potrzeb światło obniża bezpieczeństwo i komfort pracy. Tego typu systemy oświetleniowe zawsze warto zmodernizować! Typowe oszczędności w tym obszarze sięgają 50-60% kosztów, a inwestycje rzadko przekraczają 3 letni okres zwrotu.

Więcej

DBE kogeneracja

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła, zwana też kogeneracją, polega na pożytecznym wykorzystaniu ciepła powstającego w procesie wytwarzania energii elektrycznej w silniku gazowym. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie bardzo wysokiej efektywności wykorzystania zawartej w paliwie energii oraz minimalizacja strat w stosunku do procesu oddzielnej produkcji prądu i ciepła. Produkt ten jest dedykowany przedsiębiorstwom wykorzystującym do zasilania procesów technologicznych ciepło i energię elektryczną. Zastosowanie kogeneracji i idąca w parze modernizacja własnych źródeł zasilania to atrakcyjna inwestycja, zawsze przynosząca znaczące oszczędności – DBE osiąga okresy zwrotu z tego typu inwestycji na poziomie 3-4 lat.

Więcej

DBE fotowoltaika

Proste i skuteczne rozwiązanie dla firm chcących posiadać własne źródła energii odnawialnej. To rozwiązanie nie tylko ekologiczne, ale i gwarantujące przynajmniej częściowe uniezależnienie się od rynkowych cen energii elektrycznej. Modernizacja w tym obszarze cechuje się zazwyczaj 7-8 letnim okresem zwrotu, co jest atrakcyjnym czasem w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Więcej

DBE napędy

Napędy elektryczne odpowiadają za zużycie ponad 70% energii elektrycznej w przemyśle. Z naszych doświadczeń wynika, że najczęściej nie pracują efektywnie z uwagi na brak lub występowanie niedoskonałych układów sterowania. Proste metody regulacji pracy instalacji napędowych mogą natomiast prowadzić do znacznych oszczędności. DBE osiągnęło średni okres zwrotu modernizacji z tego obszaru na poziomie 2,5 roku.

Więcej

DBE źródła

Przemysłowe źródła energii są niezbędnym elementem infrastruktury w dużych, energochłonnych przedsiębiorstwach. Pozwalają kontrolować koszty energii, a zatem i produkcji oraz zabezpieczają przed zanikami dostaw energii z sieci lub działaniami regulacyjnymi wstrzymującymi czasowo dostawy. Modernizacja własnych źródeł energii wymaga zazwyczaj znaczących nakładów, ale przynosi również ponadprzeciętne oszczędności. DBE źródła to krótkie okresy zwrotu – od 3 do 5 lat i oferta finansowania inwestycji w obszarze źródeł energii.

Więcej

DBE sprężone powietrze

Wiele procesów produkcyjnych wymaga zastosowania sprężonego powietrza. Jednocześnie jest to obszar, gdzie każda poprawa sprawności pracy instalacji i źródeł sprężonego powietrza przynosi znaczące oszczędności – DBE sprężone powietrze to propozycje modernizacji, dla których okres zwrotu zazwyczaj nie przekracza 2 lat.

Więcej

Skontaktuj się z nami

Zaproponujemy usługę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Sprawdź