Obliczanie śladu węglowego

Oblicz ślad węglowy swojej firmy i dowiedz się, jaki ma wpływ na środowisko

Zmiejsz swoje emisje,
zyskaj przewagę konkurencyjną

Uzyskaj rzetelną informację, ile gazów cieplarnianych emituje Twoje przedsiębiorstwo i jak przekłada się to na klimat.

Korzystaj z obliczeń przy raportowaniu swojego wpływu na środowisko.

Zredukuj swoje emisje – ślad węglowy jako punkt wyjścia do przygotowania strategii zeroemisyjnej.

Przyjrzymy się procesom w Twojej firmie i obliczymy ślad węglowy zgodnie z Protokołem Gazów Cieplarnianych (GHG Protocol).
Sprawdzimy całkowitą sumę emisji, wywoływanych zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio przez Twoją organizację.

Skontaktuj się z nami

Co składa się na ślad węglowy?

Image

Emisje w całym łańcuchu wartości – związane z wytworzeniem kupowanych mediów, surowców, usług (np. energii elektrycznej, cieplnej, półproduktów), transportem surowców czy półproduktów, związane z działalnością klienta, dystrybucją czy sprzedażą i utylizacją odpadów.

Emisje gazów cieplarnianych:

  • dwutlenek węgla (CO2),
  • metan (CH4),
  • podtlenek azotu (N2O),
  • fluorowęglowodory (HFC),
  • perfluorowęglowodory (PFC),
  • sześciofluorek siarki (SF6).

Obliczamy ślad węglowy

w trzech zakresach – w zależności od celu firmy

Zakres 1 Zakres 2 Zakres 3
Obliczamy emisje bezpośrednie, które powstają w wyniku spalania paliw we własnych źródłach stacjonarnych lub mobilnych oraz emisji wynikających z własnych procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych. Obliczamy emisje pośrednie, powstające wskutek zużycia zakupionej z zewnątrz i zużywanej przez klienta energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej czy chłodu. Skupiamy się na pozostałych emisjach pośrednich, które powstają w całym łańcuchu wartości – w tym w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, gospodarowania odpadami, transportu, podróży służbowych pracowników, a nawet korzystania z produktów przez ich docelowych użytkowników.

Rosnące stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze jest bezpośrednią przyczyną zachodzących zmian klimatu. Jest to obecnie największe zagrożenie dla współczesnego świata. Obliczając ślad węglowy, robisz krok w stronę wprowadzenia pozytywnych zmian w przedsiębiorstwie. Przełożą się one na szereg korzyści, które możemy podzielić na trzy główne kategorie: środowiskowe (minimalizujesz negatywny wpływ działalności firmy na środowisko), ekonomiczne (optymalizujesz proces produkcyjny, obniżając dotychczasowe nakłady przeznaczone na produkcję) oraz wizerunkowe.

Image

DB Energy obliczy Twój ślad węglowy i zredukuje Twoje emisje! Maksymalizuj swoje oszczędności i bezpieczeństwo zasilania, a my sfinansujemy i zrealizujemy inwestycje energooszczędne
w Twojej firmie.

Zrób krok w stronę realnej zeroemisyjności Twojego przedsiębiorstwa

Skontaktuj się z nami
Czekaj

Czekaj