Realizacje inwestycji

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo inwestycji energooszczędnych w przemyśle. W zależności od wybranej formy współpracy oferujemy zarządzanie procesem inwestycyjnym w całości lub w części. W przypadku samodzielnej realizacji inwestycji przez klienta, oferujemy wsparcie w przygotowaniu kosztorysów, zarządzamy lub nadzorujemy procesy zakupowe, a także realizujemy prace wykonawcze jako inwestor zastępczy gwarantując efekt energetyczny

Główne obszary działalności wdrożeniowej

Źródła ciepła, energii elektrycznej i chłodu

np. kogeneracja, automatyzacja procesów spalania, wysokotemperaturowe pompy ciepła, kogeneracja biomasowa, odzysk ciepła, magazyny chłodu, magazyny energii elektrycznej, instalacje OZE

Budynki i sieci

np. termomodernizacje, sieci przesyłowe, systemy BMS

Infrastruktura elektryczna

np. instalacje oświetleniowe, sprężone powietrze, napędy elektryczne

Procesy technologiczne

optymalizacja procesów w branżach przemysłowych, np. spożywczej, metalurgicznej, chemicznej

Nasze projekty

Branża obróbki drewna

Po implementacji własnego źródła energii pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanej odpadem biomasowym zmniejszono zapotrzebowanie na energię z sieci o ok 48 500 MWh, co przełożyło się na średnioroczne oszczędności w wysokości ok 19 mln zł, przy nakładach inwestycyjnych ok. 73 mln zł. Okres zwrotu wyniósł niespełna 4 lata.

Branża spożywcza

W wyniku automatyzacji kotłowni zredukowano stratę wylotową i podwyższono sprawność kotłów. Wprowadzenie tej modernizacji pozwoliło zredukować roczne zużycie energii o 13 GWh, co przełożyło się na roczne oszczędności w wysokości 700 tys. zł, przy nakładach inwestycyjnych poniżej 1,2 mln zł. Okres zwrotu był krótszy niż 2 lata.

Branża tworzyw sztucznych

Realizując odzysk sprężonego powietrza z maszyny procesowej zmniejszyliśmy ilość produkowanego powietrza o 29,5%. Wprowadzenie tej modernizacji pozwoliło zredukować roczne zużycie energii o ok. 713 MWh, co przełożyło się na średnioroczne oszczędności w wysokości ok 115 tys. zł, przy nakładzie inwestycyjnym ok 200 tys. zł. Okres zwrotu z inwestycji był krótszy niż 2 lata.

Branża chemiczna

Dzięki zastąpieniu stacji redukcyjno-schładzającej turbiną parową z generatorem udało się znacznie zmniejszyć straty energii. Przeprowadzenie inwestycji przyczyniło się do zaoszczędzenia ponad 87 GWh/rok, co przełożyło się na średnioroczne oszczędności w wysokości 6,7 mln zł przy nakładach wynoszących ok. 30 mln zł. Okres zwrotu wyniósł 4,5 roku.

Branża budowlana

Wykorzystując ciepło odzyskane ze spalin pieca tunelowego do podgrzania wózków przed wejściem do pieca, zmniejszono zużycie gazu przez palniki zamontowane na piecu. W efekcie modernizacji zaoszczędzono ponad 4 GWh energii rocznie, co przełożyło się na oszczędności 655,6 tys. zł przy nakładzie inwestycyjnym ok 1,3 mln zł. Okres zwrotu inwestycji wyniósł około półtora roku.

Branża metalurgiczna

Dzięki modernizacji instalacji procesowych, działających w oparciu o wyparki elektrolitu, osiągnięto bardzo korzystne efekty energetyczne. Za sprawą zabudowy nowej stacji dmuchaw i usytuowania jej blisko pracujących wyparek uzyskano redukcję zużycia energii o ok. 7,82 GWh rocznie, przekładającą się na oszczędności na poziomie 1,9 mln zł, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok 1,1 mln zł. Okres zwrotu inwestycji był więc krótszy niż rok.

Podsumowanie

Redukcja zużycia energii 5,1 TWh

Oszczędność 931,6 mln zł

Odzysk energii 15-25%

DB Energy to

Kompleksowa obsługa procesu poprawy efektywności energetycznej, obejmująca projektowanie, finansowanie i realizację inwestycji energooszczędnych

Wyspecjalizowana kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze procesu poprawy efektywności energetycznej w przemyśle

Gwarancja redukcji zużycia energii – przy realizacji inwestycji z DB Energy

Wysoka skuteczność potwierdzona oszczędnościami klientów oraz przyznanymi certyfikatami efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) – przygotowaliśmy dokumentację dla pozyskania białych certyfikatów o wartości ponad 450 tys. toe, co czyni nas liderem tego rynku

Praktyczne rozwiązania – projekty dostosowane do profilu i oczekiwań klienta

Zaawansowana infrastruktura pomiarowa – wszystkie rodzaje pomiarów wymaganych w analizie efektywności, w tym autorski system DiagSYS