DBE białe certyfikaty

Białymi Certyfikatami (BC) potocznie nazywa się Świadectwa Efektywności Energetycznej wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako potwierdzenie wdrożenia inwestycji zmniejszających zużycie energii. Podstawą prawną umożliwiającą ich pozyskanie jest ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

Jednostką wartości białego certyfikatu jest toe – tona oleju ekwiwalentnego (1 toe = 41,868 GJ). Świadectwami można obracać na Towarowej Giełdzie Energii.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani poprawą efektywności energetycznej w swoim przedsiębiorstwie oraz pozyskaniem białych certyfikatów URE, prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na przygotowanie dedykowanej oferty.

Dla kogo?

Białe Certyfikaty skierowane są do podmiotów planujących wdrożenia sprzyjające podwyższeniu efektywności energetycznej i zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych środków na ich realizację. Przykładowe inwestycje to:

 • modernizacja systemów chłodzenia,
 • wymiana oświetlenia na LED,
 • instalacja systemów pozwalających na odzysk energii,
 • termomodernizacja,
 • automatyzacja procesów technologicznych.

Co oferujemy?

DB Energy jest liderem na rynku białych certyfikatów – przygotowaliśmy dokumentację dla pozyskania białych certyfikatów o wartości ponad 450 tys. toe. Przeprowadzamy audyt efektywności energetycznej, wykonujemy niezbędne pomiary, oceniamy potencjał oszczędności, przygotowujemy Wniosek o wydanie Świadectwa Efektywności Energetycznej oraz świadczymy kompleksową pomoc w innych formalnościach związanych z procedurą pozyskania BC. Co więcej, posiadamy możliwość realizacji modernizacji podnoszących efektywność, które uwzględniają wspomniane świadectwa energetyczne.

Jak wygląda procedura pozyskania BC?

1. Podjęcie decyzji o inwestycji

2. Audyt

Audyt efektywności energetycznej zawierający:

 • opracowanie wariantowej koncepcji realizacji prac
 • analiza techniczno-ekonomiczna
 • wyliczenie oszczędności
 • analiza ryzyka i wrażliwości uzyskanych oszczędności

3. Złożenie wniosku

Można równolegle podpisać umowę na realizację prac lub promesę podpisania umowy w przypadku uzyskania BC

 • 45 dni na ocenę merytoryczną

4. Realizacja inwestycji

 • Ocenie podlegają tylko osiągnięte oszczędności

5. Zakończenie inwestycji / audyt powykonawczy

 • Należy wykonać go w ciągu 45 dni od przyjęcia inwestycji w środki trwałe

6. Złożenie oświadczenia o zakończeniu prac oraz wniosku o zapisanie świadectw na TGE

 • W ciągu 14 dni od zakończenia audytu

7. Sprzedaż świadectw

 • Odbywa się za pośrednictwem domu maklerskiego – pieniądze wracają na konto na podstawie FV

DB Energy to

Kompleksowa obsługa procesu poprawy efektywności energetycznej, obejmująca projektowanie, finansowanie i realizację inwestycji energooszczędnych

Wyspecjalizowana kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze procesu poprawy efektywności energetycznej w przemyśle

Gwarancja redukcji zużycia energii – przy realizacji inwestycji z DB Energy

Wysoka skuteczność potwierdzona oszczędnościami klientów oraz przyznanymi certyfikatami efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) – przygotowaliśmy dokumentację dla pozyskania białych certyfikatów o wartości ponad 450 tys. toe, co czyni nas liderem tego rynku

Praktyczne rozwiązania – projekty dostosowane do profilu i oczekiwań klienta

Zaawansowana infrastruktura pomiarowa – wszystkie rodzaje pomiarów wymaganych w analizie efektywności, w tym autorski system DiagSYS