Przemysłowe audyty energetyczne

Przemysłowy audyt energetyczny pozwala zidentyfikować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Dane pozyskane w trakcie audytu umożliwiają przygotowanie koncepcji projektowej inwestycji, optymalnego modelu finansowania projektów oraz wniosku o przyznanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). W naszej ofercie posiadamy różne przemysłowe audyty energetyczne, m.in. audyt AEE, audyt AEP, skrócony audyt Walk Through. Poniżej znajduje się ich porównanie.

Przemysłowe audyty energetyczne

audyt Walk Through (WT)

 • Skrócona wersja audytu energetycznego przedsiębiorstwa/przeglądu energetycznego
 • Identyfikacja potencjału redukcji zużycia energii
 • Lista działań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej
 • Oszacowanie efektu energetycznego i ekonomicznego poszczególnych działań w oparciu o bilans energii w zakładzie
 • Krótki czas realizacji
 • Niski koszt wykonania, bezpłatny przy zleceniu dalszych prac

audyt energetyczny przedsiębiorstwa (AEP)

 • Obowiązek dla dużych przedsiębiorstw (Energy Efficiency Directive - EED; stąd powszechna nazwa "audyt EED")
 • Zastępuje/pełni funkcję przeglądu energetycznego potwierdzającego realizację działań w ramach re/certyfikacji ISO 50001
 • Opracowanie długoterminowego planu poprawy efektywności w przedsiębiorstwie
 • Opracowanie optymalnego planu wdrożenia konkretnej modernizacji/inwestycji
 • Uwzględnia efekt energetyczny i finansowy
 • Przy zleceniu dalszych prac audyt wykonujemy bezpłatniewięcej

audyt efektywności energetycznej (AEE)

 • Szczegółowe określenie efektów technicznych, energetycznych i finansowych modernizacji
 • Niezbędny do uzyskania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty)więcej
 • Potwierdzenie zmniejszenia zużycia energii i emisji CO2, wymaganego dla części programów dotacyjnych UE
 • Szczegółowe pomiary parametrów pracy objętych audytem urządzeń i instalacji, w tym przy użyciu innowacyjnego autorskiego urządzenia APPS. Wykonujemy m.in. pomiary: przepływu cieczy i gazów, temperatury, wilgotności, ciśnienia, termowizyjne, sprężonego powietrza i środowiskowe
 • Przy zleceniu realizacji inwestycji energooszczędnej audyt wykonujemy bezpłatnie

Ankieta - audyt AEP

Pragniemy zaoferować Państwu przemysłowy audyt energetyczny w pełni odpowiadający potrzebom Państwa przedsiębiorstwa. Dlatego prosimy o wypełnienie ankiety.

Nasze osiągnięcia

Ponad 1000 audytów efektywności energetycznej

Audyty w wielu branżach przemysłu

Ponad 1 mld zł oszczędności dla klientów

Białe Certyfikaty 450 tys. toe

DB Energy to

Kompleksowa obsługa procesu poprawy efektywności energetycznej, obejmująca projektowanie, finansowanie i realizację inwestycji energooszczędnych

Wyspecjalizowana kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze procesu poprawy efektywności energetycznej w przemyśle

Gwarancja redukcji zużycia energii – przy realizacji inwestycji z DB Energy

Wysoka skuteczność potwierdzona oszczędnościami klientów oraz przyznanymi certyfikatami efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) – przygotowaliśmy dokumentację dla pozyskania białych certyfikatów o wartości ponad 450 tys. toe, co czyni nas liderem tego rynku

Praktyczne rozwiązania – projekty dostosowane do profilu i oczekiwań klienta

Zaawansowana infrastruktura pomiarowa – wszystkie rodzaje pomiarów wymaganych w analizie efektywności, w tym autorski system DiagSYS