Przemysłowe audyty energetyczne - audyt Walk Through, AEP, AEE

Przemysłowy Audyt Energetyczny to gwarancja oszczędności dla Twojej firmy!

Przemysłowe Audyty Energetyczne: sprawdź, jak zmniejszyć zużycie energii, zredukować emisję CO2 i ile pieniędzy możesz zaoszczędzić!

Przemysłowe Audyty Energetyczne

Dzięki audytowi dowiesz się:

 • jakie modernizacje pozwolą obniżyć zużycie energii w Twoim przedsiębiorstwie,
 • o ile zredukujesz emisję CO2,
 • jak duże oszczędności finansowe możesz wygenerować dzięki proponowanym przez nas modernizacjom.

Odkryjesz potencjał oszczędności w swojej firmie, a my przedstawimy Ci koncepcję na to, jak go wykorzystać. Pozyskamy tez białe certyfikaty, sfinansujemy i wdrożymy modernizacje, a Ty będziesz korzystać ze swoich oszczędności bez ponoszenia własnych nakładów!

Skontaktuj się z nami

Korzyści z audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Ekonomiczne

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić na kosztach energii – nawet 40% rocznie.

Energetyczne

Zobacz, jak zredukować zużycie ciepła, energii elektrycznej, chłodu, sprężonego powietrza, wody itp. – nawet o 40%.

Ekologiczne

Dowiedz się, jak przyczynić się do ochrony klimatu i zredukować emisję do zera.

Skontaktuj się z nami

Oferujemy kilka rodzajów audytów – zobacz, czym się różnią i wybierz najlepszą opcję dla Twojej firmy!

Wybierz audyt energetyczny,
którego najbardziej potrzebujesz

Cechy Walk through Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Audyt efektywności energetycznej
Ogólny opis Wstępna, szybka i niskokosztowa identyfikacja potencjału redukcji zużycia energii i emisji w całym zakładzie. Obowiązkowy (dla dużych firm) szacunkowy przegląd możliwości poprawy efektywności energetycznej w całej firmie. Szczegółowy, pomiarowy audyt dla planowanych inwestycji (lub całego zakładu), niezbędny dla pozyskania wsparcia finansowego inwestycji (Białe Certyfikaty).
Cel sporządzenia Pierwsze badanie potencjału działań proefektywnościowych w firmie, tworzy listę wytypowanych działań, które będą stanowić źródło oszczędności energetycznych i ekonomicznych. Kompleksowy przegląd energetyczny przedsiębiorstwa, stworzenie długoterminowego planu poprawy efektywności energetycznej i wypełnienie obowiązku audytowego. Pomiarowe potwierdzenie efektu finansowego (oszczędności) i technicznego (wskaźniki, redukcja zużycia, inne). Pozyskanie białych certyfikatów.
Pomiary Brak Brak Szczegółowe i pełne pomiary parametrów pracy instalacji i urządzeń.
Zalety
 • niska cena lub darmowa usługa
 • wstęp do budowy planu lub przygotowania strategii zeroemisyjnej
 • bardzo krótki czas realizacji
 • lista inwestycji i obszarów atrakcyjnych dla redukcji zużycia
 • kompleksowy plan poprawy poprawy efektywności energetycznej
 • realizacja obowiązku audytowego dużych firm
 • krótki czas realizacji
 • kompleksowa lista inwestycji do realizacji
 • precyzyjne określenie oszczędności i korzyści
 • pozyskanie Białych Certyfikatów
 • pomiary – redukcja ryzyka finansowego (precyzyjnie określone oszczędności) i technicznego (precyzyjne określenie redukcji zużycia)
Wypełnij ankietę

Główne obszary audytów

Źródła
energii

Infrastruktura
elektroenergetyczna

Budynki i sieci
wewnętrzne

Procesy
technologiczne

Nasze doświadczenie

Przeprowadziliśmy ponad 1 300 audytów efektywności energetycznej.

Zidentyfikowaliśmy prawie 2 miliardy złotych rocznych oszczędności dla naszych klientów.

Mamy 13 lat doświadczenia w opracowywaniu audytów dla różnorodnych branż.

Przygotowaliśmy dokumentację do białych certyfikatów o wartości ponad 650 tys. toe, co czyni nas liderem tego rynku.

DB Energy zapewni Twojej firmie maksymalne oszczędności i bezpieczeństwo inwestycji

Redukujemy zużycie energii we wszystkich branżach

Przemysł wydobywczy

28%

Przemysł spożywczy

20%

Drewno, papier i przemysł chemiczny

26%

Budownictwo i infrastruktura

24%

Przemysł metalurgiczny

22%

Audyty są niezbędnym elementem
procesu poprawy efektywności energetycznej

Jak działamy?

Spotkanie
otwierające

 • rozpoznanie procesów i potrzeb
 • bilans energetyczny
 • zapoznanie z polityką energetyczną
 • zapoznanie ze stosowanymi technologiami

Wizja
lokalna

 • źródła energii
 • system dystrybucji energii
 • budynki i infrastruktura
 • procesy technologiczne

Opracowanie
danych

 • weryfikacja pozyskanych danych i informacji
 • analiza danych
 • analiza możliwych działań
 • ocena wpływu na środowisko

Prezentacja
wyników

 • prezentacja modernizacji energooszczędnych możliwych do zrealizowania
 • ocena opłacalności modernizacji
 • rekomendacje dalszych działań
 • oferta realizacji i finansowania modernizacji

Kompleksowa obsługa pełnego procesu
poprawy efektywności

Identyfikacja
oszczędności

Audyty:

 • Walk Through
 • energetyczny przedsiębiorstwa
 • efektywności energetycznej
 • strategie zeroemisyjne

Koncepcje
projektowe

 • szczegółowe koncepcje projektowe konkretnych inwestycji energooszczędnych
 • wytyczne dla projektantów niezbędne dla osiągnięcia maksymalnych korzyści i oszczędności
 • projekty budowlane

Finansowanie
i realizacja

 • finansowanie inwestycji przez DB Energy w modelu ESCO
 • realizacja inwestycji przez DB Energy jako Generalnego Wykonawcę
 • maksymalizacja korzyści i oszczędności

Diagnostyka
i monitoring

 • bieżąca kontrola energochłonności i sprawności pracy urządzeń i ich diagnostyka
 • ciągła identyfikacja dalszej poprawy efektywności energetycznej
 • długoterminowa obsługa realizacji strategii zeroemisyjnej

Case study: strategia zeroemisyjna

Droga do neutralności klimatycznej wdrażana u naszego klienta z branży farmaceutycznej,
opracowana na bazie przeprowadzonych audytów.

Redukcja co2

Zrób krok w stronę realnej zeroemisyjności Twojego przedsiębiorstwa

Skontaktuj się z nami
Czekaj

Czekaj