DBE źródła

Przemysłowe źródła energii są niezbędnym elementem infrastruktury w dużych, energochłonnych przedsiębiorstwach. Pozwalają kontrolować koszty energii, a zatem i produkcji oraz zabezpieczają przed zanikami dostaw energii z sieci lub działaniami regulacyjnymi wstrzymującymi czasowo dostawy. Modernizacja własnych źródeł energii wymaga zazwyczaj znaczących nakładów, ale przynosi również ponadprzeciętne oszczędności. DBE źródła to krótkie okresy zwrotuod 3 do 5 lat i oferta finansowania inwestycji w obszarze źródeł energii.

Co oferujemy?

DBE źródła to specjalistyczna ocena efektywności energetycznej źródeł energii elektrycznej i cieplnej, generacji rozproszonej w oparciu o duże jednostki wytwórcze pracujące w skojarzeniu, gdy część energii cieplnej zużywana jest na produkcję energii elektrycznej. Nasi inżynierowie są biegli w proponowaniu sprawdzonych rozwiązań, mających na celu podnoszenie sprawności istniejących źródeł ciepła lub generatorów pracujących w oparciu o różne technologie. Mamy bogate doświadczenie w modyfikacjach bilansu paliw używanych w procesach wytwórczych oraz projektowaniu nowych, ciekawych rozwiązań z zakresu oczyszczania spalin z wykorzystaniem ekonomizerów, kotłów odzysknicowych czy układów wytwarzania energii elektrycznej z instalacji odzysku ciepła odpadowego w wysokich i niskich temperaturach. Pracujemy również z przemysłowymi wysokotemperaturowymi pompami ciepła wszędzie tam, gdzie zbyt niskie parametry strumieni energii odzyskiwanej z procesu nie nadają się do ponownego użycia.

Po przesłaniu do nas podstawowych danych, bezpłatnie ocenimy potencjał oszczędności i przygotujemy ofertę dalszej współpracy umożliwiającej przygotowanie projektu modernizacji, wraz z finansowaniem (ESCO, EPC) i wykonawstwem. Średni koszt inwestycji wynosi od 0,6 – 1 mln EUR/MW mocy elektrycznej. Podział oszczędności w proponowanych przez nas modelach finansowania (Klient 25% / DBE 75%) pokrywa zarówno spłatę nakładów, jak i koszty serwisu oraz utrzymania jednostek.

W wyniku zastosowania turbiny gazowej do produkcji energii (Klient z branży metalurgicznej) udało się mam uzyskać oszczędności energii na poziomie 150 GWh/rok, przy cenie z odsprzedaży na poziomie 200zł/MWh udało się osiągnąć przychody z inwestycji na poziomie 30 000 000 zł/rocznie i pozwoliło ograniczyć emisje CO2 o ponad 120 tys. ton/rok. Okres zwrotu z inwestycji był krótszy niż 5 lat.

Co zyskuje klient?

 • szybka i bezkosztowa informacja
  o potencjale oszczędności związanych z kogeneracją
 • inwestycja bez nakładów
  w przypadku wyboru finansowania przez DBE
 • krótkie okresy zwrotu inwestycji
 • zmniejszenie emisji CO2
  działanie ekologiczne i wizerunkowe
 • wzrost sprawności wytwarzania energii
  i związana z tym minimalizacja strat
 • niskoemisyjne źródło energii elektrycznej, ciepła lub chłodu
 • oszczędności
  obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej lub elektrycznej
 • częściowe uniezależnienie się od dostaw energii z sieci
  czyli zyski finansowe i bezpieczeństwo