DBE kogeneracja

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła, zwana też kogeneracją, polega na pożytecznym wykorzystaniu ciepła powstającego w procesie wytwarzania energii elektrycznej w silniku gazowym. Trigeneracja natomiast dodatkowo produkuje jeszcze chłód. Dzięki kogeneracji i trigeneracji możliwe jest osiągnięcie bardzo wysokiej efektywności wykorzystania zawartej w paliwie energii oraz minimalizacja strat w stosunku do procesu oddzielnej produkcji prądu i ciepła. Produkt ten jest dedykowany przedsiębiorstwom wykorzystującym do zasilania procesów technologicznych ciepło i energię elektryczną. Zastosowanie kogeneracji i idąca w parze modernizacja własnych źródeł zasilania to atrakcyjna inwestycja, zawsze przynosząca znaczące oszczędności – DBE osiąga okresy zwrotu z tego typu inwestycji na poziomie 3-4 lat.

Co oferujemy?

DBE kogeneracja to kompleksowa oferta dla efektywnego wdrożenia skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w przemyśle. W pierwszym etapie, na bazie informacji pozyskanych od klienta, wstępnie określamy potencjał możliwość zastosowania kogeneracji i potencjalne oszczędności. Następnie szukamy najlepszej możliwości zastosowania układu kogeneracyjnego – mierzymy i analizujemy profile zużycia energii u klienta. W kolejnym etapie projektujemy instalacje i dobieramy odpowiednie jednostki. Dostarczamy agregaty renomowanych producentów oraz wykonujemy przyłącza, działania integracyjne z obecną infrastrukturą oraz uruchamiamy instalacje.

Szukamy, mierzymy
i analizujemy

Projektujemy, wykonujemy
i uruchamiamy

Nasza kogeneracja dla przemysłu to także finansowanie inwestycji w modelu EPC lub ESCO, w którym spłata nakładów inwestycyjnych następuje z uzyskanych przez instalację oszczędności, na przykład dla jednostki o mocy 1 MWel średnioroczne oszczędności wynoszą około 1 mln PLN, przy podziale oszczędności Klient 20% / DBE 80% inwestycja bez nakładów Klienta zwraca się w 6 lat.

Co zyskuje klient?

 • szybka i bezkosztowa informacja
  o potencjale oszczędności związanych z kogeneracją
 • inwestycja bez nakładów
  w przypadku wyboru finansowania przez DBE
 • krótki okres zwrotu inwestycji
 • zmniejszenie emisji CO2
  działanie ekologiczne i wizerunkowe
 • wzrost sprawności wytwarzania energii
  i związana z tym minimalizacja strat
 • niskoemisyjne źródło ciepła lub chłodu
 • oszczędności
  obniżenie kosztu zakupu energii elektrycznej
 • wytwarzanie energii elektrycznej na miejscu
 • częściowe uniezależnienie się od dostaw energii z sieci
  czyli zyski finansowe i bezpieczeństwo