DBE spółką akcyjną

Dnia 11.05.2017 roku odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników DBE. Zgromadzenie podjęło uchwałę o przekształceniu spółki DBE w spółkę akcyjną.