DIAGSYS

31. marca 2017 roku DBE zakończyła realizację I etapu projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki napędów (DiagSys) bazującego na elektrycznych pomiarach sygnałów charakterystycznych dla mechanicznych uszkodzeń elementów maszyn wirujących, wraz z wyspecjalizowanym analizatorem stanu pracy i sprawności maszyn (APPS 3)”.

W ramach realizacji etapu osiągnięto zakładane kamienie milowe. DBE planuje kontunuować projekt, który powinien zakończyć się wdrożeniem do sprzedaży nowoczesnego produktu (system DIAGSYS), możliwego do zastosowania na całym świecie.