Nagroda dla prezesa zarządu DBE

Nasz prezes zarządu, dr hab. Krzysztof Piontek, prof. nadzw. UE we Wrocławiu, został wyróżniony nagrodą pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe przez Pana Ministra Jarosława Gowina.

Nasz prezes zarządu, dr hab.  Krzysztof Piontek, prof. UE we Wrocławiu,  został wyróżniony  nagrodą indywidualną I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Nagrodzony został cykl publikacji powiązanych tematycznie "Budowa i weryfikacja kwantylowych modeli pomiaru ryzyka rynkowego" stanowiący podstawę uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki) lub działalność dydaktyczną i organizacyjną na rzecz nauki. Kandydatów zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Krzysztof Piontek odebrał nagrodę podczas uroczystości 9. grudnia 2016 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.