DB Energy będzie zarządzać jednostką kogeneracyjną dla BWI Poland Technologies

DB Energy podpisała umowę na wytwarzanie oraz sprzedaż energii i ciepła z jednostki kogeneracyjnej w zakładzie BWI Poland Technologies w Balicach. Umowa została zawarta na okres 10 lat.

Wynagrodzenie związane z realizacją umowy ma charakter zmienny i będzie zależne w szczególności od poziomu zużycia energii przez klienta. Szacunkowa wartość przychodów z tytułu kontraktu to 2,75 mln zł rocznie. Realizacja projektu związana jest z optymalizacją zużycia energii w zakładzie produkcyjnym BWI.

– Projekt dla BWI Poland Technologies umacnia pozycję DB Energy jako partnera w zarządzaniu efektywnością energetyczną przedsiębiorstw. Zaangażowanie profesjonalnej firmy do obsługi i nadzoru nad efektywnością instalacji pomaga w osiąganiu zakładanych oszczędności energii i zapewnia ciągłość produkcji – powiedział Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy.