PEP2040 – potencjał i wyzwania

Przyjęta przez rząd Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040) uznaje poprawę efektywności energetycznej (EE) za jeden z 8 celów szczegółowych transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjności. Realizacja PEP 2040 może stać się impulsem ekonomicznym dla wielu krajowych branż, a potencjał poprawy efektywności energetycznej w polskim przemyśle jest nadal olbrzymi i nie zawsze potrzebuje kapitałochłonnych technologii. Zastosowanie optymalnego rozwiązania pod względem technicznym jak i ekonomicznym wymaga natomiast szczegółowego audytu efektywności energetycznej, od którego realizacji przedsiębiorstwa często uciekają, starając się jedynie w minimalnym stopniu wypełnić obowiązek ustawowy.

PEP2040

dr inż. Piotr Danielski, wiceprezes zarządu firmy DB Energy  

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Polska zużywa ponad 150 TWh energii elektrycznej, z tego przemysł konsumuje ok. 50 TWh.  Połowę z przemysłowych terawatogodzin pochłaniają pompy, sprężarki i wentylatory. W około 70 proc. przypadków – jeśli pracują urządzenia stare, zużyte, za duże, bez sprawnych układów regulacyjnych bądź bez ich optymalizacji - zużycie prądu można ograniczyć o 20 - 30 proc. W sumie w modernizacji przemysłowych urządzeń tkwi potencjał oszczędności ponad 23 TWh czyli ponad 15 proc. krajowego zużycia prądu. To 3 tys. MW mocy w nowych elektrowniach konwencjonalnych. 

Autoprodukcja w oparciu o wysokosprawną kogenerację

Przemysł, w tym ten energochłonny, jest wrażliwy na niestabilne ceny energii, które wpływają na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest całkowite albo częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł wytwórczych poprzez zastąpienie ich własnymi. Autoprodukcja energii daje większą stabilność w biznesie i lepszą kontrolę kosztów produkcji, a tym samym utrzymanie konkurencyjnej ceny swoich produktów na rynku. 

W naszych realiach optymalne rozwiązania oparte są o instalacje kogeneracyjne, odnawialne źródła energii czy instalacje oparte na odzysku, takie jak np. odzysk ciepła niskotemperaturowego z procesu przemysłowego i wykorzystanie wysokotemperaturowych pomp ciepła. Te rozwiązania dają możliwość pozyskania dodatkowego wsparcia wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej tj. białe certyfikaty czy innych systemów wsparcia, takich jak wsparcie systemowe w postaci premii kogeneracyjnej. 

W ramach PEP 2040 rząd planuje dalsze wsparcie kogeneracji zgodnie ze schematami zapisanymi w nowelizowanej EED. Nowoczesna kogeneracja może stać się jednym z wiodących źródeł energii w przemyśle. Jest bezkonkurencyjna w zakresie elastyczności pracy, łatwości operacji oraz wykorzystania mocy. Jednocześnie nie generuje zakłóceń energii, co wiąże się z przychylnym spojrzeniem OSD, które chętnie przyłączają jednostki gazowe do sieci nawet w trudnych bilansowo lokalizacjach.

Zastosowanie nowoczesnych technologii IT

Sprawnemu zarządzaniu transformacją i uelastycznianiu planów taryfowych przysłuży się rozwój systemów energetycznych bazujących na nowoczesnych technologiach informatyczno-telekomunikacyjnych (ICT). W tym obszarze należy wdrażać inteligentną diagnostykę urządzeń i wspierać rozwiązania umożliwiające zarządzanie awariami w przemyśle, gdyż mają one istotny wpływ na poziom wykorzystania mocy i efektywność produkcji. Innowacyjne systemy monitorujące maszyny w przemyśle w połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, zapewniają monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką.