Zapewniamy finansowanie projektów ESCO dla klientów przemysłowych, rozpoczynamy współpracę z Susi Partners AG – międzynarodowym funduszem inwestycyjnym od efektywności energetycznej

DB Energy podpisała umowę ws. finansowania projektów z obszaru efektywności energetycznej w modelu ESCO dla klientów przemysłowych. Partnerem jest Efficiency Solutions II SV zarządzany przez fundusz inwestycyjny Susi Partners AG, który specjalizuje się w inwestycjach wspierających transformację energetyczną. Susi Partners umożliwi finansowanie projektów o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro. DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój w segmencie inwestycji energetycznych na rynku ESCO w Polsce. Obecnie Spółka ma blisko 30 zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 40 mln euro.

– DB Energy dysponuje fachową wiedzą z zakresu efektywności energetycznej oraz doświadczeniem przy realizacji takich inwestycji w przemyśle, od opracowania projektu po zarządzanie efektywnością energetyczną przedsiębiorstwa. Dzięki współpracy z wiarygodnym międzynarodowym partnerem finansowym znacząco poszerzymy ofertę finansowania projektów ESCO, co powinno się przełożyć w dłuższym terminie na wzrost skali i liczby realizowanych projektów inwestycyjnych dla klientów, mówi Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy. 

– Obecnie Spółka analizuje ponad 30 projektów, które potencjalnie mogą trafić do naszego portfela, dodaje Prezes Piontek. 

– Widzimy długoterminowe perspektywy współpracy z DB Energy przy projektach z obszaru efektywności energetycznej dla klientów przemysłowych. DB Energy ma ogromny potencjał rozwoju na tym rynku, mówi Alexander Hunzinger, Dyrektor Zarządzający SUSI Energy Efficiency Fund II.

Finansowanie projektów ESCO od DB Energy 

DB Energy podpisała umowę z międzynarodowym funduszem inwestycyjnym Susi Partners, który zapewni Spółce finansowanie dla realizacji projektów poprawy efektywności energetycznej w modelu ESCO.

Finansowanie projektów opierać się będzie na mechanizmie sprzedaży przyszłych wierzytelności z zawieranych umów w modelu ESCO do Susi Partners. Taki mechanizm zapewnia zarówno elastyczność w zakresie wielkości pozyskiwanego finansowania, jak również umożliwia finansowanie projektów jeszcze przed rozpoczęciem wydatków inwestycyjnych. Porozumienie umożliwi DB Energy finansowanie projektów o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro do 2023 roku.

Przy strukturyzacji finansowania pomagał Proventus Renewables Ltd, zarządzany przez Bartłomieja Dujczyńskiego – doradcę zarządu DB Energy S.A.

Na potrzeby współpracy Spółka zidentyfikowała 30 projektów inwestycyjnych o szacowanej wartości blisko 40 mln euro. Strategia rozwoju DB Energy zakłada sukcesywne zwiększanie udziału projektów inwestycyjnych 
z obszaru efektywności energetycznej, w tym projektów ESCO, w swoim portfelu.

Partner finansowy, Susi Partners AG, specjalizuje się w inwestycjach z obszaru zrownowazonego rozwoju, w tym wytwarzania czystej energii, poprawy efektywnsoci energetycznej, magazynowania energii oraz zintegrowanych rozwiązań. Aktualna wartość aktywów pod zarządzaniem Susi Partners AG wynosi 1,5 mld euro. Fundusz ma na koncie ponad 100 transakcji w 20 krajach.

SUSI Partners jest wiodącą platformą inwestycyjną do finansowania projektów efektywności energetycznej w Europie. SUSI Energy Efficiency Fund II (SEEF II), w oparciu o dobre wyniki i rozległe kontakty pierwszego funduszu (SEEF I), zebrał już środki inwestycyjne o wartości 289 mln euro. 

Projekty ESCO dla efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Tradycyjny model inwestycji w poprawę efektywności energetycznej zakłada zaangażowanie własnych, często niemałych środków finansowych przedsiębiorstwa, których zwrot następuje po ok. 3-4 latach i więcej. Dopiero po tym okresie, przedsiębiorstwo zaczyna osiągać nadwyżki finansowe na projekcie. Przy projektach ESCO, koszty inwestycji pokrywa firma ESCO, dzieląc się z klientem oszczędnościami. Klient uzyskuje część pieniędzy wynikających z osiągniętych oszczędności energii już w pierwszym roku po realizacji projektu, ma więc od razu nadwyżki finansowe do wykorzystania na inne projekty. 

ESCO to optymalny model realizacji inwestycji dla poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, ogranicza ryzyko techniczne inwestycji, a klient nie angażuje swoich środków finansowych w inwestycję. Ponadto firma ESCO gwarantuje długoterminową poprawę efektywności energetycznej instalacji przemysłowej, co przekłada się na optymalizację kosztów operacyjnych działalności i wzrost zysków przedsiębiorstwa. 

Unijny rynek ESCO jest szacowany na 3 mld dolarów, z czego większość projektów jest realizowana w Niemczech. Najszybciej rosnące rynki w Europie to Niemcy Wschodnie, Czechy, Austria i Węgry. W ubiegłym roku Polska także dołączyła do peletonu! Wartość polskiego rynku ESCO szacuje się na 200 mln euro.