RealizacjeRealizacje

Automatyczna regulacja współczynnika nadmiaru powietrza

Po analizie pracy kotłów parowych w branży spożywczej, okazało się, że największą stratą jaka występuje w kotłach jest strata kominowa. O jej wielkości decyduje współczynnik nadmiaru powietrza w spalinach za kotłem (λ) oraz temperatura spalin wylotowych.

Audytor dokonał pomiarów, w czasie których mierzono nadmiar powietrza w spalinach i obliczano współczynnik nadmiaru powietrza λ.

Dla kotłów rusztowych o mechanicznym zasilaniu węglem kamiennym, zalecą się współczynnik λ = 1,4 – 1,6. Utrzymanie wyższego współczynnika skutkuje zwiększeniem straty wylotowej, a co za tym idzie obniżeniem sprawności kotłów.

Wg Audytora istniała możliwość podwyższenia tych sprawności, w wyniku obniżenia podwyższonego nadmiaru powietrza, poprzez zastosowanie automatycznej regulacji pracy wentylatorów wyciągowych i powietrza pierwotnego. Zespół Audytorski dokonał prób, regulacji nadmiaru powietrza przez zmianę wydajności wentylatora powietrza pierwotnego oraz wydajności wentylatora wyciągowego.

Automatyzacja kotłowni pozwala utrzymać optymalne zużycie zarówno energii pierwotnej zawartej w węglu jak i energii elektrycznej. Do podstawowych parametrów regulacyjnych należą:

  • temperatura spalin wlotowych,
  • podciśnienie w komorze paleniskowej,
  • ilość powietrza do spalania,
  • temperatura medium na wyjściu z kotła,
  • regulacja mocy kotła,
  • ilości powietrza wtórnego.

Na podstawie odczytów powyższych parametrów można w dokładny sposób sterować pracą kotłów tak, aby uzyskać jak najwyższą sprawność. Sterowanie automatyczne pozwala na wyeliminowanie ryzyka pomyłki człowieka oraz szybsze „reagowanie” na zamiany zadanych parametrów pracy.

Automatyka pozwala na utrzymywanie odpowiedniego współczynnika nadmiaru powietrza (λ), przez co zostaje zredukowana strata wylotowa. Poprawna regulacja powietrza dostarczanego do kotła, może przynieść znaczną redukcję zużycia węgla.

Wprowadzenie tej modernizacji pozwoliło zredukować roczne zużycie energii o 13,09 MWh, co przełożyło się na oszczędności rzędu 702,1 tys. zł, przy nakładach inwestycyjnych nie przekraczających 1,2 mln zł.

mgr inż. Waldemar Jakubowski
Kierownik Projektu, DB Energy

Kierownik projektów badań efektywności energetycznej w przemyśle - ukończył Politechnikę Wrocławską (Automatyka i Robotyka). Specjalista w dziedzinie efektywności energetycznej i systemów wsparcia. Główne zainteresowania techniczne to efektywność napędów elektrycznych i instalacji sprężonego powietrza. Zajmuje się koordynacją prac na obiektach przemysłowych związanych z badaniami efektywności energetycznej oraz tworzeniem ekspertyz w zakresie efektywności energetycznej, OZE i kogeneracji.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje