RealizacjeRealizacje

Dostarczenie gorącego powietrza do palników

Ciekawe oszczędności udało nam się realizować w zakładach przemysłowych produkujących cement. W zakładach tego typu pracują piece obrotowe , w których palniki to często centralna rura wprowadzona do komory paleniskowej pieca. Optymalizacja pracy takich palników może przynieść znaczące zmniejszenie zużycia energii.

W audytowanym zakładzie, paliwa stałe (alternatywne i pył węglowy) wprowadzane były do pieca za pomocą przewodów. Do rozpalenia palnika wykorzystuje się lekki olej opałowy, wtryskiwany osobnym przewodem do komory paleniskowej w postaci mgiełki. Palnik zawierał także umieszczone pierścieniowo przewody, do wprowadzania powietrza pierwotnego – świeżego. Kierunkowymi przewodami powietrznymi formuje się odpowiedni kształt płomienia w komorze.

Na każdy piec przypada kilka dmuchaw dostarczających powietrze pierwotne o temperaturze ok. 20-25 st.C. Rurociągi dostarczające powietrze nie są izolowane.

Na podstawie doświadczenia własnego z innych tego typu instalacji, Audytor zaproponował modernizację tego układu, polegającą na podwyższeniu temperatury dostarczanego powietrza do palnika (w bezpiecznym zakresie wykorzystania paliw), przy jednoczesnym wykorzystaniu gorącego powietrza odpadowego.

W ramach rozpatrywanej optymalizacji konieczne było przeprowadzenie szeregu inwestycji. Związanych głównie z możliwościami adaptacji istniejących urządzeń, tj. dmuchaw, wentylatorów.

Rozpatrując stosowanie wysokich temperatur, zasadnym było wykonanie izolacji termicznych, na wszystkich elementach rurociągu transportującego gorące powietrze do palników.

W przypadku tej modernizacji osiągnięto redukcję zużycia energii na poziomie ok. 139,7 GWh, co przełożyło się na oszczędności rzędu 3,23 mln zł, przy kosztach inwestycyjnych na poziomie 6,8 mln zł.

dr inż. Piotr Danielski
wiceprezes, CTO, DB Energy

Specjalista w zakresie efektywności energetycznej z doświadczeniem w wielu branżach, kierownik projektu ponad 100 audytów efektywności energetycznej, autor wielu opracowań i publikacji. Szef zespołu efektywności energetycznej Izby Energetyki Przemysłowej oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje