Instalacja systemu sterowania wentylatorami

Przedmiotem przeprowadzonej inwestycji była instalacja nadrzędnego układu regulacji wydajności pracy wentylatorów. Przy tej modernizacji zastosowano falowniki sterowane temperaturą wylotową powietrza wywiewanego. Modernizowane obiekty to budynki handlowo-magazynowe.

Celem modernizacji było dopasowanie wydajności systemu wentylacyjnego do zmiennego zapotrzebowania, dlatego zaproponowano nadrzędny system sterowania, uzupełniony o zestaw czujników temperatury. W wielu miejscach zalecono zastosowanie falowników.

W badanych obiektach system wentylacyjny pracował w trybie ciągłym, na maksymalnej wydajności, zużywając dużo energii elektrycznej. Jednocześnie, pracując z pełną wydajnością, wentylatory wyciągały z pomieszczeń ciepło, co powodowało wzrost zużycia energii do celów ogrzewania. Po modernizacji wykorzystanie czujników temperatury oraz sensorów optycznych powiązanych z falownikami i oprogramowaniem sterującym pozwala na regulację pracy napędów wentylatorów w zależności od zmiennego zapotrzebowania. Wdrożenie systemu pozwoliło osiągnąć oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i cieplnej, niezbędnej do podgrzewania lub chłodzenia powietrza nawiewanego.

Efekt modernizacji to oszczędności energii osiągające poziom 1,49 GWh/rok, przy inwestycji o okresie zwrotu ok. 1,5 roku.