RealizacjeRealizacje

Instalacja systemu sterowania wentylatorami

Przedmiotem przeprowadzonej inwestycji była instalacja nadrzędnego układu regulacji wydajności pracy wentylatorów. Przy tej modernizacji zastosowano falowniki sterowane temperaturą wylotową powietrza wywiewanego. Modernizowane obiekty to budynki handlowo-magazynowe.

Celem modernizacji było dopasowanie wydajności systemu wentylacyjnego do zmiennego zapotrzebowania, dlatego zaproponowano nadrzędny system sterowania, uzupełniony o zestaw czujników temperatury. W wielu miejscach zalecono zastosowanie falowników.

W badanych obiektach system wentylacyjny pracował w trybie ciągłym, na maksymalnej wydajności, zużywając dużo energii elektrycznej. Jednocześnie, pracując z pełną wydajnością, wentylatory wyciągały z pomieszczeń ciepło, co powodowało wzrost zużycia energii do celów ogrzewania. Po modernizacji, wykorzystanie czujników temperatury oraz sensorów optycznych powiązanych z falownikami i oprogramowaniem sterującym pozwala na regulację pracy napędów wentylatorów w zależności od zmiennego zapotrzebowania. Wdrożenie systemu pozwoliło osiągnąć oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i cieplnej, niezbędnej do podgrzewania lub chłodzenia powietrza nawiewanego.

Efekt modernizacji to oszczedności energii osiągające poziom 1,49 GWh/rok, przy inwestycji o okresie zwrotu ok. 1,5 roku.

mgr inż. Przemysław Kurylas
dyrektor ds. projektów, DB Energy

Dyrektor ds. projektów, absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, kierunek: automatyka i robotyka. Specjalista w dziedzinie efektywności energetycznej przemysłu. Posiada ogromne i wieloletnie doświadczenie w pomiarach i analizie parametrów pracy sieci elektroenergetycznej. Szef zespołu zajmującego się tworzeniem i rozwijaniem analizatora parametrów pracy sieci (APPS) oraz systemu diagnostyki uszkodzeń mechanicznych napędów (DiagSys).

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje