RealizacjeRealizacje

Izolacja maszyn barwiarskich

W ramach audytu DBE, prowadzonego u klienta z branży tekstylnej, zaproponowano przeprowadzenie modernizacji polegającej na izolacji maszyn procesowych - barwiarek.

Urządzenia zaizolowano otuliną z kauczuku syntetycznego, z zewnętrznym pokryciem folią aluminiową. W celu oceny zasadności inwestycji wykonano pomiar mocy cieplnej zużywanej do procesu oraz pomiar ilości i mocy wody chłodniczej zaizolowanych maszyn. Uzyskane wyniki porównano z wynikami pomiarów maszyn niezaizolowanych. Pomiary wykonano dla porównywalnych procesów.

Z pomiarów wynika, że dla identycznie przebiegającego procesu grzania ograniczona została moc cieplna potrzebna na ogrzanie wody do wymaganej temperatury. Zmniejszeniu uległo również zużycie ciepła w czasie stabilizacji temperatury wody procesowej poza okresem zasadniczego grzania wody technologicznej.

Pomiary wykazały, że izolacja urządzenia przyniosła efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii cieplnej o ponad 50%, w odniesieniu do urządzeń pozbawionych izolacji.

Izolacja barwiarek ma również wpływ na zużycie wody chłodniczej służącej do schłodzenia wody procesowej. Jako czynnik chłodzący używana jest uzdatniona woda czysta. W wyniku izolacji maszyny barwiarskiej jej zużycie wzrosło, ze względu na mniejsze wypromieniowanie ciepła z urządzenia i konieczność dostarczenia większej ilości chłodu z zewnątrz do schłodzenia takiej samej ilości wody.

Podobnie jak w przypadku barwiarki niezaizolowanej temperatura wody pochłodniczej nie przekracza 100°C i nie spada poniżej 30°C. Zwiększeniu uległa jednak moc chłodnicza, strumień wody odprowadzany z urządzenia oraz czas schładzania wody technologicznej. W związku z tym wody tej jest więcej, około 6 m3, ale ma też niższą średnia temperaturę, w granicach 50 st. C. Woda ta zostanie jednak wykorzystana jako woda procesowa, co zwiekszy efekt energetyczny modernizacji. Woda z barwiarek jest wodą czystą, uzdatnioną, i podgrzaną po procesie schładzania wody procesowej.

W efekie modernizacji zaoszczędzono 20,93 MWh energii, a koszty uniknięte osiągneły poziom 2,3 mln zł, przy nakładach inwestycyjnych rzędu 213,9 tys. zł.

mgr inż. Anna Marchut
Kierownik Projektu, DB Energy

Kierownik projektu. Specjalista w zakresie opracowywania koncepcji projektowych modernizacji i inwestycji podnoszących efektywność energetyczną procesów przemysłowych. Ukończyła Politechnikę Rzeszowską na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Alternatywne Źródła Energii. Posiada świadectwa kwalifikacji grupy G-1/E, G-2/E, G-2/D, G-3/E, G-3/D.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje