RealizacjeRealizacje

Modernizacja wymienników parowych

U jednego z klientów DBE źródłem ciepła dostarczanego do procesu były wymienniki parowe, wpięte do systemu ciepłowniczego zakładu. Analizą objęte zostało 17 wymienników obsługujących poszczególne części procesu, o mocy znamionowej jednego wymiennika ok. 2 MWc.

W audytowanym zakładzie wymienniki pracowały przy bardzo wysokiej temperaturze powierzchni zewnętrznej, co śwaidczy o stratach energii cieplnej do otoczenia (zmierzono ok. 100kW/wymiennik).

Dodatkowo wymienniki były stare, a w trakcie ich pracy wewnętrzne orurowanie zalepiało się osadami podgrzewanego elektrolitu, co powodowało częste przecieki, a wymienniki wymagały reguralnego serwisowania.

W trakcie badań wykonano bezpośrednie pomiary obiegu ogrzewanego - na rurach, zasilających wymiennik w elektrolit zimny, zainstalowano pomiar przepływu oraz temperatury, temperaturę za wymiennikiem odczytano z systemu sterowania procesu, następnie zmierzono pośrednio moc pary, poprzez pomiar przepływającego kondensatu i jego temperaturę na rurze spustowej wymiennika. Na podstawie tych pomiarów DBE opracowało bilans cieplny wymienników.

Audytor zaproponował wymianę wymienników na nowe jednostki, o zdecydowanie wyższej sprawności (wg deklaracji producentów sprawności wymiany są na poziomie 82-90%). Dla analizy opłacalności modernizacji przyjęto sprawność wymiany na poziomie 65%, zakładając ewentualne straty układowe.

W efekcie oszacowano, że modernizacja wymienników parowych przyniesie średnioroczne zmniejszenie zużycia energii na poziomie 80 008,176 MWh i przełoży się na oszczędności na poziomie 10 124 230,00 zł, przy spodziewanych kosztach modernizacji niewiele przekraczających 5,3 mln zł. Prosty okres zwrotu tej modernizacji nie przekracza 2 lat.

dr inż. Piotr Danielski
wiceprezes, CTO, DB Energy

Specjalista w zakresie efektywności energetycznej z doświadczeniem w wielu branżach, kierownik projektu ponad 100 audytów efektywności energetycznej, autor wielu opracowań i publikacji. Szef zespołu efektywności energetycznej Izby Energetyki Przemysłowej oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje