Optymalizacja ciśnienia w układzie chłodzenia

Modernizacja układu chłodzenia pozwala osiągnąć ciekawe oszczędności w zakładach, których procesy produkcyjne wymagają chłodu - np. w branży spożywczej. Schładzanie produktów i komór składowych jest ciekawym obszarem analizy energochłonności dla naszych inżynierów.

W przedmiotowym zakładzie branży spożywczej po analizie okazało się, że warto zmodyfikować układ chłodzenia komór składowych w kierunku stopniowego dochodzenia do temperatury docelowej oraz precyzyjnego sterowania temperaturą mrożenia produktu gotowego.

Komory składowe zakładu wymagały temperatury odparowania na poziomie -27°C, natomiast sprężarki chłodu ustawione były na pracę do temperatury odparowania -42°C. Taka praca układu chłodzenia nie jest efektywna.

DBE zaproponowało wprowadzenie kolejnego, pośredniego stopnia schładzania czynnika chłodniczego do temperatury -37°C, dzięki czemu zmniejszono zużycie energii elektrycznej przez cały układ sprężarek.

Modernizacja połączona z dłuższym, kontrolowanym przebywaniem produktu w tunelu mroźniczym przyniosła średnioroczne oszczędności na poziomie ok. 800 MWh energii elektrycznej, przy okresie zwrotu inwestycji poniżej 7 lat.