Podgrzanie wózków piecowych

U klienta z branży budowlanej wykorzystano ciepło odzyskane ze spalin pieca tunelowego do podgrzania wózków przed wejściem do pieca - co przyczyniło się do zmniejszenie zużycia gazu przez palniki zamontowane na piecu. Koncepcja projektowa zakładała zbudowanie zamkniętego kanału z dwoma śluzami mieszczącego kilkanaście wózków, pomiędzy wjazdem do pieca, a załadunkiem surowca.

Spaliny z pieca tunelowego przechodzące przez wymiennik ciepła będą podgrzewały powietrze, które następnie przetransportowane zostanie do kanału z płyt warstwowych. Ciepłe powietrze opływające załadowane wózki będzie podnosiło ich temperaturę, co spowoduje zmniejszenie ilości gazu zużywanego przez palniki w strefie grzania. Zostanie również zamontowany bypass bezpieczeństwa sterowany przepustnicami, który będzie kierował spaliny do komina w razie odstawienia wymiennika. Oprócz odzysku ze spalin do podgrzania kanału na wózki można wykorzystać część strumienia powietrza odzyskanego spod wagonów (pomniejszony o ilość ciepła przeznaczoną do zasilenia palników). W tej sytuacji łączna moc cieplna jaką można uzyskać jest równa 464,07 kW.

Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość skierowania ciepłego powietrza z kanału na wózki, do przestrzeni nad suszarnią, co poprawi efektywność procesu wstępnego suszenia surowca.

W efekie modernizacji zaoszczędzono 4,09 GWh energii, a koszty uniknięte osiągnęły poziom 655,6 tys. zł, przy nakładach inwestycyjnych rzędu 1 mln zł.