Poprawa izolacji sieci ciepłowniczych

Audyt energetyczny sieci przesyłowych dotyczy przedsięwzięć polegających na optymalizacji strat ciepła w rurociągach przesyłowych i elementach armatury. W audytowanym zakładzie analizą objęto układ zasilania w parę technologiczną (rurociągi pary) oraz układ zasilania w wodę CO. W oparciu o przeprowadzone pomiary przedstawiono propozycje działań służących poprawie efektywności energetycznej.

W audytowanym zakładzie przeprowadzono ocenę stanu urządzeń ciepłowniczych, węzłów oraz sieci ciepłowniczych. Stan urządzeń analizowany był przy pomocy kamery termowizyjnej, dzięki czemu możliwe było określenie miejsc, w których występują nadmierne straty ciepła.

Ogólny stan rurociągów i urządzeń zlokalizowanych w obrębie kotłowni audytowanego zakładu był dobry. Straty na promieniowanie były niewielkie i występowały głównie na krótkich odcinkach rurociągów oraz na zaworach.

Jeśli chodzi o sieci ciepłownicze, to straty na promieniowanie węzłów cieplnych i rurociągów były znaczne. Stan izolacji kolektorów wodnych określono jednak jako dobry. Jedyne zastrzeżenie budził brak izolacji na zaworach oraz połączeniach kołnierzowych elementów instalacji.

Zalecono zastosowanie w tych miejscach, np. pokrowców termoizolacyjnych lub wełny mineralnej pokrytej z jednej strony folią i zabezpieczonej na końcach taśmą. Taka izolacja ze względu na łatwość demontażu nie utrudnia prac związanych z konserwacją i eksploatacją.

W efekie modernizacji zaoszczędzono 3,1 GWh energii, a koszty uniknięte osiągnęły poziom 260,1 tys. zł, przy nakładach inwestycyjnych rzędu 113,1 tys. zł.