Zastosowanie turbiny gazowej do produkcji energii elektrycznej

W niektórych branżach, w tym w metalurgicznej, mamy do czynienia ze znaczącą energią gazów wielkopiecowych powstałych w procesie produkcyjnym. Aby ją wykorzystać, należy sprawdzić czy jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. DBE zajmuje się przygotowaniem takich koncepcji projektowych. Opracowanie przygotowane w tym przypadku wykazało opłacalność zastosowania turbin do produkcji energii elektrycznej.

Klient z branży metalurgicznej zatrudnił nas dla określenia efektu energetycznego i finansowego, jaki przyniesie inwestycja polegająca na zainstalowaniu zespołu turbin gazowych przeciwprężnych w celu odzyskania energii strat wynikających z rozprężania gazu wielkopiecowego w procesie redukcji ciśnienia.

W tym przedsiębiorstwie, podczas procesu produkcyjnego, powstają duże ilości gazu wielkopiecowego               o wysokim ciśnieniu (nawet do 290 kPa). Parametry tego gazu są takie, że przedsiębiorstwo wykorzystuje go jako paliwo energetyczne. Wykorzystanie tego gazu wymaga jego oczyszczenia i obniżenia ciśnienia.

Projekt przewidywał zabudowę turbin i wykorzystanie ich do redukcji ciśnienia (zamiast zespołów dławieniowych), dzięki czemu będzie można wykorzystać energię kinetyczną gazów do produkcji energii elektrycznej.

Ilość energii, którą można odzyskać z ciśnienia gazu wielkopiecowego zależy od ilości gazu, gradientu ciśnienia  i temperatury gazu wielkopiecowego na wlocie do turbiny. Stosowanie turbin rozprężnych wymaga całkowitego oczyszczenia gazu wielkopiecowego z uwagi na wysoką zawartość alkaliów, która powoduje problemy techniczne związane z korozją.

Inwestycja przyniosła oszczędności energii na poziomie 211 GWh/rok, co pozwoliło ograniczyć emisję CO2       o ponad 170 tys. ton/rok. Okres zwrotu z inwestycji był krótszy niż 7 lat.