RealizacjeRealizacje

Zastosowanie turbiny gazowej do produkcji energii elektrycznej

W niektórych branżach, w tym w metalurgicznej, mamy do czynienia ze znaczącą energią gazów wielkopiecowych powstających w procesie produkcyjnym. Aby ją wykorzystać, trzeba sprawdzić czy jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. DBE zajmuje się przygotowaniem takich koncepcji projektowych. Opracowanie przygotowane w tym przypadku wykazało opłacalność zastosowania turbin do produkcji energii elektrycznej.

Klient z branży metalurgicznej zatrudnił nas dla określenia efektu energetycznego i finansowego jaki przyniesie inwestycja polegająca na zainstalowaniu zespołu turbin gazowych przeciwprężnych, w celu odzyskania energii strat wynikających z rozprężania gazu wielkopiecowego w procesie redukcji ciśnienia.

W tym przedsiębiorstwie, podczas procesu produkcyjnego, powstają duże ilości gazu wielkopiecowego o wysokim ciśnieniu (nawet do 290 kPa). Parametry tego gazu są takie, że przedsiębiorstwo wykorzystuje go jako paliwo energetyczne. Wykorzystanie tego gazu wymaga jego oczyszczenia i obniżenia ciśnienia.

Projekt przewidywał zabudowę turbin i wykorzystanie ich do redukcji cisnienia (zamiast zespołów dławieniowych), dzięki czemu będzie można wykorzystać energię kinetyczną gazów do produkcji energii elektrycznej.

Ilość energii, którą można odzyskać z ciśnienia gazu wielkopiecowego zależy od ilości gazu, gradientu ciśnienia i temperatury gazu wielkopiecowego na wlocie do turbiny. Stosowanie turbin rozprężnych wymaga całkowitego oczyszczenia gazu wielkopiecowego z uwagi na wysoką zawartość alkaliów, która powoduje problemy techniczne związane z korozją.

Inwestycja przyniosła oszczędności energii na poziomie 211 GWh/rok, co pozwoliło ograniczyć emisje CO2 o ponad 170 tys. ton/rok. Okres zwrotu z inwestycji był niższy niż 7 lat.

dr inż. Piotr Danielski
wiceprezes, CTO, DB Energy

Specjalista w zakresie efektywności energetycznej z doświadczeniem w wielu branżach, kierownik projektu ponad 100 audytów efektywności energetycznej, autor wielu opracowań i publikacji. Szef zespołu efektywności energetycznej Izby Energetyki Przemysłowej oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 2,4 bln zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 3,9 TWh i oszczędzać rocznie ponad 708 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje