Emisja akcji DB Energy SA zakończona sukcesem

DB Energy zakończyło emisję akcji serii C w ramach oferty prywatnej. W wyniku emisji spółka pozyskała 3,26 mln zł.

Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na dalszy dynamiczny rozwój spółki, w szczególności w obszarze inwestycji w modelu ESCO, ekspansję zagraniczną oraz rozwój innowacyjnego systemu DiagSys. Emisja akcji związana była także z procesem debiutu Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.