Zagregowane wyniki audytów

Rośniemy! Właśnie dokonaliśmy podsumowania wyników naszych działań za ostatnie lata.

Wynika z tego, że dokonaliśmy dla naszych klientów wiele dobrego. Zagregowane dane przedstawia poniższa tabela:

Redukcja zużycia energii [MWh]

Białe Certyfikaty [toe]

Oszczędności [zł/rok]

Wartość inwestycji [zł]

okres zwrotu

1 981 349,027 

403 892,847

308 769 919,99

1 202 239 061,89

3,9

Powyższe dane do podsumowanie koncepcji projektowych modernizacji energochłonych opracowanych w ostatnich latach i przygotowane na ich podstawie wnioski o Białe Certyfikaty.