Powiększamy portfel projektów ESCO – inwestycja za 29 mln zł w poprawę efektywności energetycznej dla słodowni Soufflet Polska Sp. z o.o.

DB Energy podpisała umowę na realizację kompleksowego przedsięwzięcia z obszaru efektywności energetycznej dla Słodownia Soufflet Polska sp. z o.o., firmy z branży rolno-spożywczej. Inwestycja o wartości 29 mln zł obejmuje opracowanie i instalację układu kogeneracyjnego, współpracującego z odzyskiem ciepła procesowego na potrzeby zakładu w Poznaniu. Umowa będzie realizowana w modelu ESCO, a wynagrodzenie należne DB Energy z tytułu rozliczenia projektu – płatne przez okres 10 lat – jest uzależnione od wygenerowanych oszczędności kosztów dla klienta.

– Zgodnie ze strategią rozwoju DB Energy, sukcesywnie powiększamy portfel projektów ESCO. Kontrakt dla Słodownia Soufflet Polska to ważny projekt, ponieważ łączy nasze kompetencje doradcze z pozyskaniem finansowania inwestycji dla klienta oraz realizacją projektu w ramach generalnego wykonawstwa. Dzięki współpracy z DB Energy klient otrzymuje pełną obsługę projektu, nie ponosząc ryzyka technicznego i finansowego inwestycji, wskazuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy.

DB Energy z kolejnym kontraktem ESCO do realizacji

DB Energy podpisała umowę na realizację kompleksowej inwestycji energooszczędnej w zakładzie Słodownia Soufflet Polska w Poznaniu, specjalizującym się w produkcji najwyższej jakości słodów dla przemysłu browarniczego. Inwestycja będzie realizowana przez DB Energy w systemie generalnego wykonawstwa w okresie 12 miesięcy, a jej wartość wyniesie 29 mln zł.

Umowa będzie realizowana w modelu ESCO, tj. wartość wynagrodzenia dla DB Energy będzie uzależniona od wygenerowanych oszczędności kosztów dla klienta i będzie stanowić ich procent. Warunki umowy nie odbiegają od standardowych dla tego typu kontraktów. DB Energy będzie pobierać wynagrodzenie za projekt przez okres 10 lat.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia emisji CO₂ o 9,5 tys. ton w skali roku, co odpowiada rocznej średniej emisji ponad 1,5 tys. domów mieszkalnych w Polsce. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów opisanych w strategicznych dokumentach Polityki Energetycznej Polski dotyczących efektywności energetycznej i ograniczenia emisji CO₂.

Słodownia Soufflet Polska sp. z o.o. należy do francuskiej grupy rolno-spożywczej Soufflet, która jest największą firmą rodzinną w branży skupu zbóż w Europie. Grupa zatrudnia ponad 7 tys. pracowników w osiemnastu krajach.

Projekt dla Słodowni Soufflet Polska to kolejny kontrakt DB Energy na rynku efektywności energetycznej w przemyśle realizowany w formule ESCO. W 2019 roku DB Energy zrealizowała modernizację zakładu Simoldes Plasticos sp. z o.o. w Jelczu Laskowicach pod Wrocławiem.

Projekty efektywności energetycznej w modelu ESCO sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej

 – ESCO to optymalny model realizacji inwestycji dla poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Dzięki formule ESCO, klient ogranicza ryzyko techniczne inwestycji – partner ESCO ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia, od diagnozy, projektowania, przez wykonanie i serwisowanie w dłuższym okresie. ESCO oferuje również optymalizację finansową i podatkową przedsiębiorstwa – klient nie angażuje swoich środków finansowych w inwestycję, mówi Piotr Danielski, Wiceprezes DB Energy.

– Zakłady produkcyjne powinny poszukiwać rozwiązań dopasowanych do branży, w której działają i identyfikować takie projekty poprawy efektywności energetycznej, gdzie będą widoczne spektakularne oszczędności. Takie rozwiązania dostarcza DB Energy w ramach projektów ESCO, podsumowuje Prezes Danielski.

DB Energy, lider w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce, realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (finansowanie długoterminowe) lub EPC (finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych i ich predykcyjnym utrzymaniem w oparciu o system DiagSys. W ciągu 10 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1000 audytów efektywności energetycznej, generując projekty inwestycyjne o wartości ponad 3,2 mld zł.