Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, nakłada na wszystkie duże przedsiębiorstwa konieczność realizacji audytu energetycznego raz na 4 lata. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa (AEP) jest procedurą uzyskiwania informacji o możliwości zmniejszenia zużycia energii we wszystkich obszarach elektroenergetyki przedsiębiorstwa.

Zakres AEP

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 468), wprowadzającą w życie zapisy dyrektywy EED 2012/27/UE - stąd potoczna nazwa audyt EED - wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce, są zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa pod sankcją do 5% wartości przychodów firmy osiągniętych w roku poprzedzającym obowiązek.

Zakres oferowanego przez DB Energy audytu jest zgodny z wymogami dyrektywy i ustawy o efektywności energetycznej i zawiera:

  • opis i ocenę stanu obecnego urządzeń/obiektów zużywających energię w obszarze: źródeł energii elektrycznej, ciepła i chłodu, sieci ciepłowniczych i chłodniczych, sieci elektrycznej, procesów technologicznych oraz transportu,
  • opracowanie bilansu energetycznego zakładu na podstawie uzyskanych danych oraz pomiarów uzupełniających i wyznaczenie współczynników energochłonności,
  • szacunkową ocenę potencjału poprawy efektywności energetycznej we wszystkich wymienionych powyżej obszarach,
  • pomiary, wytypowanych przez grupę inżynierów, instalacji i urządzeń, umożliwiające określenie potencjału oszczędności (w zależności od potrzeb wykonywane są pomiary w obszarze: energii elektrycznej, przepływów powietrza i wody, termowizji, temperatur itd.),
  • opracowanie polityki poprawy efektywności energetycznej w zakładzie na najbliższe 4 lata.

Audytor jest przygotowany do przeprowadzenia wyrywkowych pomiarów pracujących instalacji energetycznych, o ile będzie to konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia usługi.

Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu?

Do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązane jest każde duże przedsiębiorstwo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców) duże przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które w dwóch ostatnich latach obrotowych:

  • zatrudniało średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub
  • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro oraz suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro. (patrz: Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016).

Rozwinięciem audytu energetycznego przedsiębiorstwa (AEP) jest audyt efektywności energetycznej (AEE) przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (PSPEE), wskazanego do realizacji w audycie AEP. To taki audyt staje się podstawą uzyskania Białego Certyfikatu (BC). Efektem audytu AEE jest pełna koncepcja projektowa przeprowadzenia inwestycji energooszczędnej, na bazie której można przygotować ofertę finansowania w oparciu o kontrakty Energy Performance Contracts (EPC). Taki model inwestycyjny nazywany jest często modelem ESCO (Energy Saving Company), gdyż to trzecia strona, zazwyczaj specjalistyczna firma audytorska (ESCO), realizuje i finansuje inwestycję energooszczędną.

DB Energy to

Kompleksowa obsługa procesu poprawy efektywności energetycznej, obejmująca projektowanie, finansowanie i realizację inwestycji energooszczędnych

Wyspecjalizowana kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze procesu poprawy efektywności energetycznej w przemyśle

Gwarancja redukcji zużycia energii – przy realizacji inwestycji z DB Energy

Wysoka skuteczność potwierdzona oszczędnościami klientów oraz przyznanymi certyfikatami efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) – przygotowaliśmy dokumentację dla pozyskania białych certyfikatów o wartości ponad 450 tys. toe, co czyni nas liderem tego rynku

Praktyczne rozwiązania – projekty dostosowane do profilu i oczekiwań klienta

Zaawansowana infrastruktura pomiarowa – wszystkie rodzaje pomiarów wymaganych w analizie efektywności, w tym autorski system DiagSYS