RealizacjeRealizacje

Instalacja turbiny parowej do produkcji energii elektrycznej

W wielu zakładach, w tym w branży chemicznej, ciepło procesowe wytwarzane jest przy użyciu kotłów parowych. Parametry pary procesowej, po wyjściu z kotła, często dostosowywane są do wymagań procesu na stacji redukcyjno-schładzającej. Taka sytuacja stwarza okazję do oszacowania, czy zastąpienie stacji redukcyjno-schładzającej turbiną parową z generatorem pozwoli wyeliminować straty energii wynikające z redukcji parametrów pary przechodzącej przez stację redukcyjną.

W analizowanym zakładzie montaż turbozespołu eliminującego starty wynikające z rozprężenia pary procesowej przyczynił się do zagospodarowania start z rozprężenia pary procesowej w stacji redukcyjnej.

Przed modernizacją turbiny konieczne byłoby dostarczenie do układu większej ilości energii pierwotnej zawartej w paliwie dla uzyskania właściwych parametrów pary procesowej, niż w przypadku zastosowania turbiny. Poprzez zastosowanie układu z generatorem synchronicznym możliwe jest także wytwarzanie energii elektrycznej, dzięki temu można uniknąć strat związanych z przesyłem energii z sieci elektroenergetycznej, a energię elektryczną zagospodarować na własne potrzeby, w tym przypadku na potrzeby procesu produkcyjnego.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów DBE przygotowało pełną koncepcję projektową modernizacji.

Przeprowadzenie tej inwestycji pozwoliło zaoszczędzić energię o wartości ponad 87 GWh/rok. Inwestycja zwróci się w 4,5 roku.

dr inż. Piotr Maźniewski
Kierownik projektu, DB Energy

Kierownik projektów badań efektywności energetycznej w przemyśle - ukończył Politechnikę Wrocławską (automatyzacja i sterowanie w energetyce). Od 2010 roku związany z firmą DB Energy Sp. z o.o. jako specjalista w dziedzinie efektywności energetycznej. Autor kilkudziesięciu artykułów w prasie krajowej i zagranicznej dotyczącej problematyki automatyki zabezpieczeniowej. Zajmuje się efektywnością energetyczną procesów przemysłowych oraz wykorzystaniem OZE w zakładach przemysłowych.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje