Instalacja turbiny parowej do produkcji energii elektrycznej

W wielu zakładach, w tym w branży chemicznej, ciepło procesowe wytwarzane jest przy użyciu kotłów parowych. Parametry pary procesowej, po wyjściu z kotła, często dostosowywane są do wymagań procesu na stacji redukcyjno-schładzającej. Taka sytuacja stwarza okazję do oszacowania, czy zastąpienie stacji redukcyjno-schładzającej turbiną parową z generatorem pozwoli wyeliminować straty energii wynikające z redukcji parametrów pary przechodzącej przez stację redukcyjną.

W analizowanym zakładzie montaż turbozespołu eliminującego starty wynikające z rozprężenia pary procesowej przyczynił się do zagospodarowania start z rozprężenia pary procesowej w stacji redukcyjnej.

Przed modernizacją turbiny konieczne byłoby dostarczenie do układu większej ilości energii pierwotnej zawartej w paliwie dla uzyskania właściwych parametrów pary procesowej, niż w przypadku zastosowania turbiny. Poprzez zastosowanie układu z generatorem synchronicznym możliwe jest także wytwarzanie energii elektrycznej, dzięki temu można uniknąć strat związanych z przesyłem energii z sieci elektroenergetycznej, a energię elektryczną zagospodarować na własne potrzeby, w tym przypadku na potrzeby procesu produkcyjnego.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów DBE przygotowało pełną koncepcję projektową modernizacji.

Przeprowadzenie tej inwestycji pozwoliło zaoszczędzić energię o wartości ponad 87 GWh/rok. Inwestycja zwróci się w 4,5 roku.

Piotr Maźniewski

dr inż. Piotr Maźniewski Kierownik projektu, DB Energy

Kierownik projektów badań efektywności energetycznej w przemyśle - ukończył Politechnikę Wrocławską (automatyzacja i sterowanie w energetyce). Od 2010 roku związany z firmą DB Energy Sp. z o.o. jako specjalista w dziedzinie efektywności energetycznej. Autor kilkudziesięciu artykułów w prasie krajowej i zagranicznej dotyczącej problematyki automatyki zabezpieczeniowej. Zajmuje się efektywnością energetyczną procesów przemysłowych oraz wykorzystaniem OZE w zakładach przemysłowych.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z naszym konsultantem
(71) 337 13 25

Poniedziałek - Piątek
w godzinach 8-16