Instalacja turbiny parowej do produkcji energii elektrycznej

W wielu zakładach, w tym w branży chemicznej, ciepło procesowe wytwarzane jest przy użyciu kotłów parowych. Parametry pary procesowej po wyjściu z kotła, często dostosowywane są do wymagań procesu na stacji redukcyjno-schładzającej. Taka sytuacja stwarza okazję do oszacowania, czy zastąpienie stacji redukcyjno-schładzającej turbiną parową z generatorem pozwoli wyeliminować straty energii wynikające z redukcji parametrów pary przechodzącej przez stację redukcyjną.

W analizowanym zakładzie montaż turbozespołu eliminującego starty wynikające z rozprężenia pary procesowej przyczynił się do zagospodarowania start z rozprężenia pary procesowej w stacji redukcyjnej.

Przed modernizacją turbiny konieczne byłoby dostarczenie do układu większej ilości energii pierwotnej zawartej w paliwie dla uzyskania właściwych parametrów pary procesowej, niż w przypadku zastosowania turbiny. Poprzez zastosowanie układu z generatorem synchronicznym możliwe jest także wytwarzanie energii elektrycznej, dzięki czemu można uniknąć strat związanych z przesyłem energii z sieci elektroenergetycznej,        a energię elektryczną zagospodarować na własne potrzeby, w tym przypadku na potrzeby procesu produkcyjnego.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów DBE przygotowało pełną koncepcję projektową modernizacji.

Przeprowadzenie tej inwestycji pozwoliło zaoszczędzić energię o wartości ponad 87 GWh/rok. Inwestycja zwróci się w 4,5 roku.