RealizacjeRealizacje

Modernizacja dmuchu na wyparkach

Instalacje procesowe klienta z branży hutniczej działały w oparciu o wyparki elektrolitu, zasilane gazem. Modernizacje w obszarze instalacji zasilających powietrzem palniki gazu przyniosły, bardzo korzystne dla zakładu, efekty.

Znamionowe zapotrzebowanie na powietrze, przy pracy 7 wyparek, wynosiło w granicach 16 660m3/h (średnio 2380 m3/h na jeden aparat wyparny) przy minimalnym ciśnieniu 0,07 MPa.

W chwili audytu zasilanie wyparek w powietrze odbywało się, w oparciu o stare urządzenia, pracujące bez mozliwości regulacji, co skutkowało ich wysoką energochłonnością. Powietrze transportowane było do wyparek, na dużej odległości, rurociągiem dmuchu technologicznego.

Przy pracy wszystkich wyparek do instalacji sprężonego powietrza wpuszczano powietrze z dodatkowych sprężarek, redukując na wejściu jego ciśnienie.

W ocenie audytora stosowane rozwiązania cechowały się wysoką energochłonnością. Audytor przeprowadził obliczenia kosztów wytworzenia sprężonego powietrza i kosztów dmuchu.

W celu obniżenia kosztów wytwarzania i eksploatacji instalacji dmuchu technologicznego Audytor zaproponował zabudowę nowej stacji dmuchaw i usytuowanie jej blisko pracujących wyparek, co było możliwe do zrealizowania w przedmiotowym zakładzie. Instalacja lokalnej stacji dmuchaw wyeliminuje straty ciśnienia na obecnie wykorzystywanym rurociągu dmuchu technologicznego. Wydajność urządzeń powinna być dobrana tak aby nie było konieczności dopuszczania dodatkowego sprężonego powietrza. Ponadto nowoczesne dmuchawy charakteryzują się większa efektywnością oraz dużo lepszymi własnościami regulacyjnymi.

W wyniku przeprowadzonej modernziacji zmniejszono zużycie energii o ok. 7,82  GWh, osiągając oszczędności na poziomie 1,9 mln zł, przy nakładach inwestycyjnych rzędu 1,1 mln zł.

dr inż. Piotr Maźniewski
Kierownik projektu, DB Energy

Kierownik projektów badań efektywności energetycznej w przemyśle - ukończył Politechnikę Wrocławską (automatyzacja i sterowanie w energetyce). Od 2010 roku związany z firmą DB Energy Sp. z o.o. jako specjalista w dziedzinie efektywności energetycznej. Autor kilkudziesięciu artykułów w prasie krajowej i zagranicznej dotyczącej problematyki automatyki zabezpieczeniowej. Zajmuje się efektywnością energetyczną procesów przemysłowych oraz wykorzystaniem OZE w zakładach przemysłowych.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje